Kiállítások

A csíksomlyói Mária-szobor 500 éve

A csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából "A csíksomlyói Mária-szobor 500 éve − Mária-tisztelet Erdélyben" címmel nyílik emlékkiállítás a Csíkszeredai Városnapok keretében a Csíki Székely Múzeumban.

A ferences atyák által meghirdetett Mária-év ráirányítja a figyelmet a csíksomlyói Mária-szobor jelentőségére.  A kegyszobor, mint Csíksomlyó éke, meghatározó emblémája, szorosan kapcsolódik Csíkszereda város történetéhez és jelenéhez.


A kiállítás a Mária-szobor olyan tárgyi emlékekeit – a Batthyány Ignácz püspök által adományozott fémkoronák és jogar, a Kisjézus ruhácskái, amelyekbe még a 20. század közepéig öltöztették – mutatja be, amelyeket első alkalommal láthat a nagyközönség. A kegyszoborhoz kapcsolódó 18-19. századi metszetábrázolások, ferences források mellett levéltári dokumentumok tanúskodnak a Csodatevő Segítő Szűz egyházi elismeréséről.

A csíksomlyói Mária-tiszteletnek mindmáig érződő hatására és gyakorlatára a pünkösdi búcsúk által teszünk említést.


Mindezt egy tágabb összefüggésben, az erdélyi Mária-tisztelet kontextusában mutatjuk be. Olyan tárgyi emlékeket, eredeti oltár-szobrokat és képeket láthatnak az érdeklődők, amelyek térségünk Mária-tiszteletének sokszínűségét tárják fel.


A kiállítás megnyitójára 2015. július 30-án délután fél 6-kor kerül sor a Csíki Székely Múzeumban. A vendégeket Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere és P. Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök köszönti. A kiállítást megnyitja és szakmailag ismerteti dr. Kovács András művészettörténész és Muckenhaupt Erzsébet muzeológus. Közreműködik a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa.

A kiállítás létrehozói: Csíksomlyói Ferences Rendház, Csíki Székely Múzeum

Támogatók: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Kisebb Testvérek Rendjének Szent Istvány Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala


A kiállítás rendezői: Hegedűs Enikő, Mihály Ferenc és munkatársai, Muckenhaupt Erzsébet, P. Urbán Erik OMF


Fotógaléria >>>

Időpont

2015-07-30

2015-09-20

Helyszín

Mikó-vár

Témakör

Szakralitás