ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Permanente
Itinerante
Arhivă

Informatii
Contact
Hartă site
Canale RSS
Facebook
Youtube
Tipografia și atelierul de legătorie de la Șumuleu Ciuc   
Inaugurarea expoziției a avut loc în 2001, cu ocazia aniversării a 325 de ani de la înființarea tipografiei de la Șumuleu Ciuc.

Tipografia a fost înființată sub principatul lui Mihály Apafi (1661-1690). În perioada acea au funcționat opt tipografii protestante (în Sárospatak, Cluj, Sibiu, Alba Iulia, Sebeș, Keresd, Debrecen), iar cel de la Șumuleu era prima tipografie catolică pe teritoriul principatului. Cea mai mare tipografie catolică a vremii era în proprietatea Universității iezuite din Trnava, care s-a remarcat prin numărul mare al publicațiilor și tipăriturilor sale.

Până 1726 tipografia de la Șumuleu a fost singurul atelier catolic în Transilvania. Înființarea și funcționarea sa erau în relație strânsă cu consolidarea religiei catolice și răspândirea. Înființarea tipografiei se leagă de numele franciscanului János Kájoni, care a obținut aprobarea necesară de la Roma pentru înființarea atelierului. Conform deciziei Congregației Sfinte din 22 iunie 1676, franciscanii de la Șumuleu aveau dreptul la tipărirea gramaticii limbii latine a lui Aelius Donatus și Emmanuel Alvarus, a scrisoriilor de familie ale lui Cicero, precum și a abacului.

Prima publicație cunoscută, semnificativ și din punctul de vedere al istoriei literaturii, este Cantionale Catholicum, culegerea de psalmi întocmită de János Kájoni în 1676, care a fost folosită și peste tot în Transilvania și Moldova.

În timpul revoluției din 1848-1849 tipografia a fost ocupată de revoluționari, care au tipărit aici mai multe proclamații și un ziar (Hadi Lap) al Războiului de Independență Maghiară. Scopul ziarului a fost să furnizeze informații despre situația internațională și despre cea de pe câmpul de luptă. După înfrângerea revoluției, călugării franciscani au fost pedepsiți pentru tipărirea ziarului și a proclamațiilor: tipografia a fost confiscată, iar mănăstirea a fot obligată la o răscumpărare de 5000 de forinți.

Atelierul de legătorie a început să funcționeze la începutul secolului al 17-lea. Coperta cea mai veche, făcută pentru Marcus Bandinus, este cunoscută din anii 1644-1650. Atelierul a funcționat împreună cu tipografia, de la 1676 până la sfârșitul secolului al 19-lea. Cărțile tipărite în tipografia franciscană au fost legate în atelierul de legătorie, dar la cerință au executat și comenzi externe.

Coperțile făcute la Șumuleu au fost decorate cu tehnica auririi. În secolul al 17-lea copertele erau decorate în stil renascentist. La începutul secolului al 18-lea au folosit încă tehnica veche de decorare, însă spre sfârșitul secolului au recurs la stilul rococo. Perioada între secolele 17-18 reprezintă epoca de aur a atelierului de legătorie, care era urmat de un declin în stil și calitate: copertele erau făcute din piele șagrinată sau hârtie.

Atelierul a funcționat cel mai probabil până la începutul secolului al 20-lea. Cunoaștem cincisprezece tipărituri din secolul al 17-lea și optzeci din secolul al 18-lea.

În primele o sută de ani atelierul a funcționat într-o chilie a mănăstirii, iar în 1760 s-a mutat într-o clădire nouă. În 1778 au construit o clădire separată pentru tipografie, care a fost anexată la aripa vestică a mănăstirii. La începutul secolului al 20-lea funcționarea tipografiei s-a oprit, iar în 1924 clădirea a fost demolată. În 1910 tipografia și toată instalația a fost mutată în mănăstirea franciscană de la Cluj. În 1926 în clădirea mănăstirii de la Cluj a luat loc o expoziție, în cadrul căreia a fost expusă instalația tipografiei de la Șumuleu.

Expoziția noastră prezintă nu numai cele 125 de tipărituri și legări aflate în colecția noastră (tipărituri din 1676-1700, manuale din secolele 18-19, opere a unor autori franciscani, cărți de rugăciuni, cărți de psalmi, publicațiile diferitelor societăți religioase, etc.), ci și unele piese din instalația tipografiei de odinioară: unele scule ale atelierului, gravuri pe aramă ale icoanelor și ilustrațiilor. Muzeul Secuiesc al Ciucului
Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 2
Judetul Harghita, Romania

Galeria Nagy Imre
Miercurea Ciuc, Strada Zsögödi Nagy Imre nr. 175.

Galeria de pe strada Kossuth
Miercurea Ciuc, Strada Kossuth Lajos nr. 12, et. I.
Adresa postală:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judeţul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
Poiectul nostru EU:
Sponsorul principal:
Proiectul nostru cultural:
Susţinător:
Developed by Designed by