ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Állandó
Időszakos
Archívum

Információ
Kapcsolat
Oldaltérkép
RSS csatornák
Facebook
Youtube
A Mikó-vár története   
KÖSZÖNTŐ

Szerencsés adottságot tudhatunk magunkénak azáltal, hogy a Csíki Székely Múzeum a régió egyik legjelentősebb műemlék-épületében, a Mikó-várban foglal helyet. Ezt a lehetőséget, nevezetesen az építészettörténet tudományos feldolgozását és látványcentrikus bemutatását az utóbbi évek történeti, régészeti és művészettörténeti kutatásai tették lehetővé. Szisztematikus módon tártuk fel a Mikó-vár erődítésrendszerét, belső udvarát és több földszinti termét.

Állandó kiállításunk egyedinek mondható, ugyanis a látogatók számára in situ mutatjuk be a vártörténet különböző korszakait, a hétköznapi élet aspektusait, a korabeli étkezési kultúrát, a katonáskodás világát – és tesszük mindezt európai szintű kiállítási infrastruktúrával, innovatív módszerrel, újszerű látványvilággal.
Célunk, hogy helyi és külföldi látogatók tízezrei számára nyújtsunk betekintést egy koraújkori várkastély/kaszárnya történetébe, diákok számára történelemóra, illetve múzeumpedagógiai foglalkozások helyszínévé váljunk.

A kiállítás látogatóit egy olyan térbe vezetjük be, amely megidézi a Mikó-vár Bethlen Gábor korabeli, majd a 18. századi virágkorát: a tudományos kutatások tükrében letűnt korok eseményeit jelenítjük meg.

A vár két fontos „közéleti” fórumát – az ivóvíz-kutat és a konyha életét – fikciós dokumentumfilmekkel keltjük életre, bemutatjuk az egykori várbeli élet mindennapjait. A kosztümös filmek a feltárt régészeti területen játszódnak, és ugyanitt vetítjük őket: az in situ megjelenített ásatások és kiállított leletanyag a közönség számára érthetővé, megélhetővé válik.

Gyarmati Zsolt múzeumigazgató


A KIÁLLÍTÁSRÓL

Az építtető, Hídvégi Mikó Ferenc egykori reneszánsz kastélyát 1661-ben a török-tatár seregek dúlták fel és fosztották ki, majd a romosodó épületet a berendezkedő Habsburg hatalom 1716-ra erődített laktanyává alakította. 1970-ig nagyrészt katonai célokat szolgált, majd a múzeum otthona lett. Négy évszázad története érhető itt tetten, hiszen az egymást követő események nyomai folyamatosan egymásra rakódtak, megőrizve a korábbi idők szunnyadó tanúit. A tudományos kutatások során a jelenből visszafelé haladva, fokozatosan tárulkozik elénk a történeti múlt. A régészek a földfelszín alatti rétegeket tárják fel, a bennük található tárgyi emlékeket elemzik. Falkutatások során a művészettörténészek hasonló munkát végeznek a felmenő falakon, rétegről-rétegre haladva (vakolatok, meszelések, elfalazott ajtók, ablakok, lőrések, lépcsők). Vártörténeti kiállításunkon az eredeti helyszínen (in situ) előkerült tárgyak, építészeti elemek segítségével engedünk bepillantást az épület első két évszázadának a történetébe. Tesszük mindezt közönségünk számára jól érthető módon, kisjátékfilmek segítségével.

Bevezető terem
Falainak jó része eredeti, boltozata későbbi átépítés eredménye, udvar felőli ablakának rézsűjében 17. századi festett vakolatrétegeket, a legkorábbi rétegen fel irat töredéket találtunk. A rétegrend vitrin játékos módon szemlélteti, hogy milyen sorrendben találkozik a régész a legkülönfélébb tárgyi emlékekkel.

Kutas terem
A mai terem egykor több helyiségből állt, erről az elbontott falak maradványai, ablakká alakított ajtók és boltozatok lenyomatai árulkodnak. A 17. századi latrina, az emeletre vezető lépcsőház és az épületen belüli várkút a 18. században hozzátoldott vízelvezető csatornával nemcsak önmagukban érdekesek: az előkerült tárgyak révén rajzolódnak ki a 17-18. századi vár hétköznapjai. A kosztümös kisfilm segítségével képet alkothatunk arról, hogy a felszínre hozott leletanyag a régi időkben miként kerülhetett a kút mélyére.

Konyha terem
A 18. századi „Nagy konyhában” feltehetőleg a tiszti személyzetre főztek. A kutatások során megtaláltuk a kályha és kemence, valamint a füstfogót tartó pillérek helyét. Ez alapján készült a rekonstrukció, amely a szomszédos éléskamrával együtt gasztronómiai időutazásra hív. Az itt forgatott kisfilm az egykori konyha nyüzsgő életét eleveníti meg.

Bástya
A kiállítás utolsó termében a vár hadtörténetének átfogó megismerésére nyílik lehetőség. 15-19. századi eredeti fegyvereken keresztül bemutatjuk korok és vidékek fegyvereinek fejlődését, a hű másolatok pedig a tapinthatóság élményét kínálják. Az épület fejlődésének, átalakulásának megismerését makett, korabeli építészeti felmérések, illetve 3D animáció segíti.


Kapcsolódó:

KÉPGALÉRIAFILMEK


Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by