ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Állandó
Időszakos
Archívum

Információ
Kapcsolat
Oldaltérkép
RSS csatornák
Facebook
Youtube
Indulj el egy úton... Kallós Zoltán   

2017. október 7. - december 10.

Mit jelent egy ember életében, ha Válaszútra születik? Válaszútra, Erdélybe, Kolozsvár mellett egy kis faluba, ahol a levegővel szippantja magával az ember az anyanyelve, zenéje, tánca szeretetét, népe melletti kitartását. Válaszútra átvitt értelemben, amikor a magyar népi kultúra megőrzése melletti kiállás a kérdés.„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk

és magyarul táncolunk,mert ez a kultúra

tartott meg minket.”

Kallós Zoltán

 

Ki is Kallós Zoltán? Gyűjtő, kutató, szervező, múzeumalapító, a szó legnemesebb értelmében: tanító? A hagyományos kultúrában élők és az azt feltárni, megőrizni, közreadni és újra megélni akarók közötti kapcsolat megteremtője és katalizátora? Út és híd a forráshoz, találkozási és kiindulási pont a folytatáshoz, a hagyomány szerves továbbéléséhez?

Mit jelentett és mit jelent ma a hazai és határon túli magyarság számára Kallós Zoltán személye, hatása, életműve?

Kallós Zoltán és munkatársai a válaszúti múzeummal és a nevét viselő alapítvány tevékenységével ma milyen szerepet töltenek be Erdély, a moldvai magyarság, és különösen a mezőségi szórvány magyarság kulturális értékeinek, identitásának megőrzésében, a vidék megtartó képességének és magyar identitásának erősítésében?

Kiállításunkkal Kallós Zoltán életművének különféle rétegeit, időszakait, helyszíneit, sajátosságait állítjuk a középpontba. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet Kallós Zoltánnak a magyar és a külhoni magyarság kulturális életére gyakorolt hatására. A látogatók elé kívánjuk tárni, hogy Kallós Zoltán milyen szerepet játszott a Magyarországról Erdélybe érkező kutatók, különösen Martin György és az erdélyi népzenét és néptáncot feltárók munkásságának inspirálásában és kiteljesedésében. Közismertté akarjuk tenni azt is, hogy mi volt a szerepe a táncházmozgalom megszületésében és széles körű elterjedésében.

A kiállítás célja bemutatni Kallós Zoltánt, az EMBER-t és az őt körülvevő mikrokozmoszt, Kallóst, aki jó pásztor módjára egyedülálló értékeket teremtett és alkot ma is. Ezen túl, a kiállítással meg kívánjuk jeleníteni Kallós Zoltán egykori és mai „útitársainak” szerepét, jelentőségét, a Válaszúti Szórvány Kollégium és a Kallós Zoltán Alapítvány működésén keresztül kifejtett hatását.

Kallós Zoltánban Bartók és Kodály mellett a 20. század egyik legnagyobb magyar folklórgyűjtőjét tisztelhetjük, akinek életét és szemléletét alapvetően meghatározta Martin Györgyhöz fűződő barátsága – írta Pozsony Ferenc róla a 80. születésnapja alkalmából készült kötetben. Kallós Zoltánnak meghatározó szerepe volt mind a magyarországi, mind a romániai magyar táncház mozgalom megszületésében és kibontakozásában, mai eredményeiben és megújulásában. Személyes kapcsolatrendszerén keresztül önzetlenül segített hozzá a népzene, néptánc, népköltészet iránt érdeklődő teljes generációkat a Mezőség, Gyimes, Kalotaszeg és Moldva népéletének megismeréséhez és megéléséhez.

A kiállításon felidézett helyszínekkel az 1930-as évektől napjainkig tartó időutazáson vesz részt a látogató, a visszaemlékezések révén mintegy belehelyezkedik a fiatal, majd a középkorú Kallós Zoltán életszituációiba, és bepillantást nyer mai életébe, küldetésébe.

Az időutazás során több időmetszetben kívánjuk megjeleníteni Mezőség, Gyimes, Moldva és Kalotaszeg 1950-60-70-es évekbeli életvilágát: miként éltek – egymás kultúráját megbecsülve –  ebben az időszakban, amikor Kallós Zoltán és „útitársai” ezeken az erdélyi és magyarországi vidékeken jártak.

A kiállításon felvillantjuk az 1950-60-70-es és 80-as évek, valamint napjaink néprajzi, népzenei és néptánc gyűjtésének erdélyi és magyarországi módszereit, eszközeit, technikáját. Sajátos eszközeinkkel szeretnénk arról is szólni, hogy mindez egy olyan időszakban történt, amikor leginkább titokban, majd csak a hatalom által tűrve vagy tiltottan, de legkevésbé támogatottan folyt Magyarországon is a gyorsan változó hagyományos kultúra kutatása.

A kiállítás középpontba helyezi azt a tényt, hogy mekkora a jelentősége Kallós Zoltán saját, főként népzenei témájú gyűjtésének, a mintegy 14.000, a budapesti Zenetudományi Intézetben őrzött, és ma már az interneten is jórészt hozzáférhető dallamoknak.  A bemutatott anyaggal rávilágítunk arra, hogy a Kallós Zoltán által gyűjtött néprajzi adatok, a közgyűjteményekbe juttatott néprajzi tárgyak és dokumentumok miként alakították a magyar néprajztudomány és néprajzi muzeológia Erdélyre és Moldvára vonatkozó tudását.

A kiállítást a Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezte, a válaszúti Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteménnyel és a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel együttműködve. A tárlathoz kölcsönzéssel járultak hozzá a budapesti Néprajzi Múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a budapesti Hagyományok Háza, a budapesti MTA BTK Zenetudományi Intézet, a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány, a Kriza János Néprajzi Társaság, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum és magánszemélyek.

 

Dr. Bereczki Ibolya

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Szentendre

 
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by