ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Állandó
Időszakos
Archívum

Információ
Kapcsolat
Oldaltérkép
RSS csatornák
Facebook
Youtube
Jégkorszak   

2017. január 25 - április 1.

A Magyar Természettudományi Múzeumban 2008-ban, közel 900 m2-en, 8 hónapig állt és nagy sikerrel működött a Jégkorszak című időszaki kiállítás. Az kiállításnak külön aktualitást adott, hogy lépten nyomom felmerül és napjainkban is napirenden van a klímaváltozás problematikája, és annak meghatározása, hogy milyen szerepe lehet ebben az embernek. Konferenciák, nemzetközi tanácskozások vitatják, vagy hirdetik a klímaváltozás okait, következményeit, az emberiség szerepét a folyamatban. A kiállítás a globális klímaváltozás körül forgó tévhiteket, a jégkorszakról alkotott esetenként téves elképzeléseket próbálja tisztázni. Választ keres azokra a napjainkban felvetődő kérdésekre, hogy vajon a közelmúltunk és főként a jövőnk alakításában mekkora és milyen szerepet játszik az ember.
A kiállítás a 2008-as bezárás után nem veszítette el aktualitását, vándorkiállításként tovább él, és azóta is nagy érdeklődésre tart számot.A KIÁLLÍTÁS ÜZENETE

A Jégkor ideje alatt végbement szélsőséges környezeti változások (földtani és biológiai folyamatok) eredményeképpen alakultak ki jelenlegi éghajlati viszonyaink, a Föld élővilágának mostani képe és ebben az időszakban fejlődött ki fajunk, a Homo sapiens. Jövőnk sokban függ attól, hogy ezek a ma is tartó környezeti változások hogyan fognak végbemenni bolygónkon néhány száz vagy ezer éven belül. Velünk vagy nélkülünk.

A KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK A KONCEPCIÓJA

A kiállítás többszintű, interaktív bemutató, egyfajta felfedező, nyomozó út. (Jégkorszaki ki nevet a végén játék.) Kiemelt célcsoportja a családok és a diákok. A kiállítás több nyelvű.
Az egyes szakmai egységeket közös, összekötő, visszatérő elemek (klímadiagramok, jégtakaró, növénytakaró stb.) kapcsolják össze. A látogató a jelen környezetéből a legutóbbi jégkorszak klimatikus, környezeti változásait nyomon követve ismét a jelenbe jut el, miközben megismeri a változások tendenciáit, különös tekintettel a klímaváltozásokra. Az egyes jelenségek tudományos magyarázatának megértését a látványos elemek (állatsereglet, rekonstrukciók, eredeti csontvázak stb.) mellett interaktív (számítástechnikai alapú, multimédiás és mechanikus) elemek segítik. A kiállítás látványában, installációs elemeiben a hullámzás, a ciklusosság és az ellentét (hideg-meleg; jég-lombos erdő) jelenik meg.

A KIÁLLÍTÁS SZAKMAI TARTALMA

A kiállítás megrendezésének aktualitását a napjainkban oly sokszor emlegetett és sokakat foglalkoztató globális klímaváltozás adja. A kiállítás az e téma körül forgó tévhiteket, a jégkorszakról alkotott esetenként téves elképzeléseket kívánja tisztázni.
A Föld történetében már többször fordult elő hasonló éghajlatváltozás, lehűlés és felmelegedés. Földünk, a „Kék bolygó” jelenlegi tudásunk szerint, egyelőre egyedülálló csoda a világegyetemben. Az egyetlen ismert hely, ahol élet, mégpedig magasabbrendű, illetve értelemmel is bíró élet alakult ki. Az élet különböző formái a Föld történetének összes kataklizmáját, klímaváltozását átvészelték. Az élőlények alkalmazkodni tudtak a változó környezethez.
A legutóbbi jégkorszak, a Jégkor (2,5 millió évvel ezelőttől) – és valószínűleg valamennyi jégkorszak – földtörténeti mértékkel mérve gyors és igen drasztikus klímaváltozásaival igencsak próbára tette és teszi az élő természet alkalmazkodóképességét. A kiállítás a legutóbbi két millió évben lezajlott gyors, klímaváltozások sorozatán alapuló környezetváltozásokat, az alkalmazkodó élővilág jelenségeit, a természetben zajló környezet- és klímaváltozás tendeciáit mutatja be. Tudatosítani kívánják a látogatókban, hogy jelenleg is egy jégkorszakban, annak egy interglaciális (felmelegedési) szakaszában élünk. Jégkorszaknak azokat a több millió évig tartó időszakaszokat nevezzük, amikor a Föld felszínén nagyobb összefüggő jégtakarókat figyelhetünk meg. (Ma is jégtakaró borítja az északi és a déli pólust.) A Föld történetében több nagyobb jégkorszak fordult elő.
Jelen korunk élővilágának és környezetének a változatossága a legutóbbi jégkorszaknak, a pleisztocénnek vagy Jégkornak a hatására alakult ilyenné. A negyedidőszak (a legutolsó 2,5 millió év) azonban nemcsak ezért foglal el különleges helyet a Föld történetében, hanem azért is, mert ebben a korban jelenik meg az ember. Az ember az első élőlény, amely tevőlegesen avatkozik bele a Föld történéseibe, gyakran abban a hitben élve, hogy erősebb, mint maga a természet. A természeti környezet és a természet sokféleségének alakításában tehát egy új „tényező”, az ember is szerepet játszott.
A kiállítás választ keres azokra a napjainkban felvetődő kérdésekre, hogy vajon a közelmúltunk és főként a jövőnk alakításában mekkora és milyen szerepet játszik az ember.

Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by