Kiállítások

„Pro Patria et Libertatae”

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának emlékére, 1704–2019


A történelmi vándorkiállításon többek között korabeli viseletmásolatokat, fegyverek reprodukcióit, valamint Rákóczi életét bemutató pannókat és kisfilmet tekinthetnek meg az érdeklődők.

Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc (1676– 1735) magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem, birodalmi herceg. Erdélyi fejedelemmé 1704-ben Gyulafehérvárott választották, és így ő volt az utolsó, aki betöltötte ezt a tisztséget. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, amelyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, aminek tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja, I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is erdélyi fejedelem volt. Szabadságharca azonban nem érte el a kívánt eredményt. A magyarság szemében ma is tiszta lelkű és becsületes vezetőként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. A szabadságharcot lezáró szatmári béke, a bukás ellenére is kompromisszummal zárult, amely megakadályozta Magyarország beolvadását a Habsburg Birodalomba, és a rendi alkotmány, ha látszólagosan is de fennmaradt 1848-ig.

Időpont

2020-01-21

2020-03-31

Helyszín

Mikó-vár

Témakör

Történelem