Kiállítások

A Nagybánya Tájképfestő Telep 20 éve

A Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában a Nagybánya Tájképfestő Telepről
kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. A kiállítás június 2. és 22. között látogatható.

"Nagybánya művészete a magyar művészet legnagyobb erőfeszítése legpéldaadóbb tette volt, ami
még ma is elevenen él a művészetünkben." - Dési Huber István.


Európaszerte növekszik a nyári alkotótelepek száma. Nagybánya, ahol a XIX. század végén világhírű
telep alakult és működött, már hosszú ideje hiányolta ezt. Két tényező szerencsés egybeesése segített
a Magyarláposi Nagybánya Festőtelep megalakításában: a Nagybányai Művésztelep századik és
a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület megalakításának hetvenötödik évfordulója. Ez alkalommal
szerveztük meg 1996. júliusában, Lugosi Mihály tanácsos úrral, Főtiszteletű Tőkés László
püspök úr megbízásából az első Magyarláposi Festőtelepet.
A telep működtetésének a célja: a nagybányai festészet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése,
valamint a Kárpát-medence magyar és más nemzetiségű művészeivel való kapcsolattartás.
Munkásságunkat Magyarláposon kezdtük, ahol négy évig dolgoztunk, majd 2000-ben Felsőbányára
költöztünk át. Ahogy szellemiségünkben egyre közelebb jutunk neves elődeinkhez úgy fizikai értelemben
is közelítünk Nagybányához, hisz Felsőbánya alig tíz kilométerre van a "festővárostól". Ide
visszatérőként megyünk, mert Felsőbánya igen jelentős szerepet játszott a nagybányai festészet
történetében, sok neves festőt ihlette gazdag festői környezetével.
Művészi hitvallásunk értelmében nem a régi nagybányai iskolát akarjuk konzerválni, hanem a bányai
hagyományokból kiindulva azt – a huszadik század festői eredményeit felhasználva – továbbfejleszteni.
Így szellemiségében egységes, de stílusában igen nagy sokszínűséget mutatnak az alkotások.

Véső Ágoston

Időpont

2016-06-02

2016-06-22

Helyszín

Kossuth utcai galéria

Témakör

Képzőművészet