Kiállítások

Lányok, asszonyok Nagy Imre művészetében

Nagy Imrét rendkívül szoros és sajátos kapcsolat fűzte az őt körülvevő természethez – ezt igazolják a festő képzőművészeti alkotásai, illetve azok a személyek is, akik ismerték vagy találkoztak vele. Ebbe a viszonyba nyújtott bepillantást legutóbb a 2019-es Állatok című tárlat, amit a művész alkotásaiból a zsögödi galériában rendezett Túros Eszter még a világjárvány kitörése előtt.

„Női kapcsolata mindig volt...”

A természet iránti szenvedélyes vágyhoz nyilvánvalóan hozzátartozik a nők, nőiség érző és értő megfigyelése, ábrázolása. Kiállításunk azoknak a viszonyoknak a sokféleségét kívánja feltárni, melyek Nagy Imrét különböző nőkhöz, egyáltalán a női nemhez fűzték. A tárlaton a művész néha meglepően különböző, de kivétel nélkül élettel teli grafikái kerülnek előtérbe, a festmények közül pedig kevésbé ismert alkotásokat mutatunk be.

Válogatásunk megtekintését legkevesebb három szempont figyelembevételével ajánljuk a látogatóknak: egyfelől érdemes szemügyre venni a női életszakaszok, ezekkel kapcsolatban pedig a nőiség különböző minőségeinek reprezentációját az életműben, másfelől a festői nyelvezet átalakulását. Ez utóbbit hangsúlyozza a kiállításon egy korai, kecskeméti akt, illetve a késői, összetéveszthetetlen, sokalakos kompozíciók párhuzamba állítása. Érzékeltetni kívánjuk – harmadsorban – azt is, hogy Nagy Imre bizonyos témák esetében hogyan jutott el a tanulmányoktól és vázlatoktól a metszeteken át az olajkompozícióig.

Időpont

2021-06-18

2021-07-30

Helyszín

Mikó-vár

Témakör

Képzőművészet