Kiállítások

Falu a gyep alatt – Cibrefalva régészeti hagyatéka

A Magyar Géniusz Program keretében egy kisméretű stúdiókiállítással emlékezünk Szőcs Jánosra, a Csíki Székely Múzeum egykori muzeológusára és igazgatójára, aki elkötelezett kutatója volt Csík múltjának és a gyimesi csángók történetének. Számos adatot, dokumentumot gyűjtött és tett közzé a gyimesi és moldvai csángókról, Csík településeinek múltjáról (főként a 17. századi tatárbetörések korából), valamint a hajdani csíkszéki elemi oktatás, a székelyföldi társadalmi mozgalmak és az etnikai kapcsolatok történetéről.

Kiállításunk kapcsán Szőcs János régészeti tevékenységét elevenítjük fel, ugyanis az 1980–1984 közötti időszakban az 1694-es tatárbetörés következtében elpusztult Cibrefalva (Csíkszentmihály egykori tízese) régészeti feltárásán is munkálkodott. Ezen régészeti kutatások leletanyagából állítottuk össze a tárlat anyagát.

A kiállított tárgyakkal egy késő középkori / kora újkori székelyföldi település hétköznapi életét próbáljuk érzékeltetni: változatos kályhacsempe-felhozatallal, agyagedényekkel (különböző alakú és nagyságú, más-más használati célú, fekete és vörös, máznélküli és mázas edénytöredékekkel), vastárgyakkal (késtöredékek, tűzcsiholó vasak, lószerszámok, öntőformák ólomgolyó készítéséhez stb).

A kiállított tárgyak nagy része a 330 éve történt szomorú esemény következtében elnéptelenedett település utolsó pillanatait idézik fel (17. század), de néhány korábbra keltezhető tárggyal a falutízes korábbi időszakának hétköznapi életét is megidézzük (15-16. század). Ugyanakkor az 1980–1984-es régészeti ásatások dokumentációs anyagának egy részlete is bemutatásra kerül (ásatási napló, helyszínrajzok, fotók).

A kiállítás kurátorai: Darvas Lóránt és Kosza-Bereczki Judith, a Csíki Székely Múzeum régészei.

A tárlat 2024. április 29-ig látogatható a Csíki Székely Múzeumban.

Időpont

2024-02-29

2024-04-29

Helyszín

Mikó-vár

Témakör

Régészet