Kiállítások

Érintkezések

Híres magyar utazók


Híres magyar utazók világába kalauzol az a kiállítás, melyet március 31. és április 19. között lehet látogatni a Kossuth utcai galériában.

Magyar utazóink, felfedezőink különböző vallású, hivatású és képzettségű emberek voltak, de akiket ugyanaz az elhivatottság, a felfedezés vágya kötött össze.
Változatos célkitűzésekkel hagyták el szülőföldjüket. Utazásaik során végzett gyűjtőmunkájukkal hozzájárultak az egyetemes és a magyar tudományos ismeretek bővítéséhez a természetrajz, a földrajz, a föld-, növény- és állattan, a néprajz vagy éppen a nyelvészet területén.
Ha helyzetük megkívánta, távoli kultúrákkal, népekkel érintkezve vállalták a különböző társadalmakba való beilleszkedés nehézségeit, az idegen szokások és nyelvek elsajátítását, úgy, hogy közben sosem szűntek meg magyarnak lenni. Ezek az utazók és felfedezők nem csupán kitartásból és áldozatkészségből mutattak példát, hanem más népek iránti tiszteletből és elfogadásból is.
Más korban és szellemben, de nekünk ma hasonló nyitottsággal kell viszonyulnunk egymáshoz, a különböző kultúrákhoz és népekhez, amelyekkel munkánk, hétköznapjaink vagy utazásaink során kapcsolatba kerülünk.

Időpont

2016-03-31

2016-04-19

Helyszín

Kossuth utcai galéria

Témakör

Életrajz