Kiállítások

Pintadera

A februárban megnyíló Transylvanian Design Week című kiállítás szelleméhez igazodva a hónap tárgyaként a Csíki Székely Múzeum gyűjteményének őskori „dizájntárgyát”, a pintaderát választottuk.

A pintaderák, vagyis a díszes agyagbélyegek, Európa- és Ázsia-szerte előforduló leletek, melyek számos őskori kultúrára jellemzőek. A pintaderák funkciója nem világos. A díszítő motívumok széles skáláját – többek között spirálokat, hullámokat és cikkcakkos vonalakat – tartalmazó pecséteket különböző anyagokra (textíliákra, bőrre, emberi bőrre, sőt még kenyérre is) való nyomtatásra vagy lenyomat készítésére használhatták. Alkalmazásának egy másik lehetősége, hogy a lezárt gabonasilókat a tulajdonos személyes emblémájával jelölték meg. Érdekes módon a korongokra vésett minták szoros hasonlóságot mutatnak a korabeli kerámiaedényekre és más díszített leletekre festett mintákkal.

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményében öt darab pintadera található, melyek a csíkszentgyörgyi Potovszky-kert őskori lelőhely régészeti kutatásai során (1962, 2022) kerültek felszínre. Ezen tárgyak a rézkori Erősd-kultúra / Cucuteni-Tripolje-kultúra (Kr. e. 4600–3500) termékei voltak. A hónap tárgyaként három darab pintaderát helyezünk közszemlére, ezáltal érzékeltetve a motívumkincsük sokszínűségét. Közülük kettő spirál motívummal, míg a harmadik cikkcakkos vonalakkal díszitett, két darabnak a fogantyú része is épségben megmaradt, melyek átfúrtak, tehát tulajdonosuk felfűzve is viselte.

Év

2023

Hónap

Február

Témakör

Régészet