Kiállítások

Katonaláda

A Csíki Székely Múzeum idén ünnepli a székhelyének otthont adó Mikó-vár 400 éves évfordulóját. Mint ismeretes, a vár katonai célból épült újra a 18. század elején, a határvédő osztrák császári csapatok székhelyéül, és a következő évszázadokban is ezt a szerepet töltötte be. 2024 tavaszáig egész éves programsorozattal készül a múzeum, méltó módon felidézni e patinás műemlék történeti korszakainak egyes emlékeit.

A júniusi Hónap tárgya egy katonaláda és tulajdonosának a hadifogságban használt díszített ivópohara, szivartárcája. A katonaláda készítője és birtoklója az a fiatalember, akit 21 évesen Jászberényből hívtak be katonának 1942-ben a Magyar Királyi Honvédségbe, Budapestre. Egyéves kiképzés után (gépjárművezető lett) híradós zászlóalját Erdélybe vezényelték. Csíkszeredában, a Mikó-várban kerültek kvártélyba. Visszaemlékezése szerint: „a vár falai olyan vastagok voltak, hogy az ablakmélyedésekbe befeküdhettek”.

Szeretett fával dolgozni, jó kézügyessége volt, így elkészítette saját katonaládáját, melyhez még felhasznált vaslemezt, rézdrótot a monogramja kidolgozásához. A láda túlélte a sanyarú időket, felújították, hagyományosan zöld színűre festették, nagyon jó állapotban van. Rekeszelt, belső felületén datálást találunk „CSÍKSZEREDA 1943. II/ 10.” és bejegyzést „Puskaszám P2199”. 1945-ben szovjet hadifogságba került Észak-Kaukázusba, a 36. sz. hadifogolytáborba 1948-ig. Innen származnak személyes tárgyai, az ivópohár és a szivartárca, melyen a haza utáni örök vágyakozás nyomai láthatóak, szöggel pontozott naiv népművészettel.

Jászberényből érkezett a felajánlás adományként a történet „főhősének” fiától, ifj. Versegi Sándortól, aki a tárgyakon kívül – saját költségére – elküldte édesapja katonai dokumentumait, fényképeket és a visszaemlékezéseinek összegzését.

A tárgyak megtekinthetőek a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

Év

2023

Hónap

Június

Témakör

Történelem