Kiállítások

17. századi lakat kulccsal

A Mikó400 rendezvénysorozat egyik záróakkordjaként szimbolikusan, az áprilisi hónap tárgyának a Mikó-vár régészeti kutatásai során felszínre került 17. századi lakatot és kulcsot választottuk. A lakat és a hozzátartozó kulcs más fémtárgyakkal egyetemben egy erősen égett rétegből került elő, amely feltételezhetően a Mikó-vár 1661-es török-tatár ostroma és részleges leégése során keletkezett. Kovácsolt vasból készített hossznégyszög alakú mechanikus lakatról van szó. A fordítókulcs viszonylag nagyméretű, felső részén gyűrűs fogantyú van, melynek taraja a lakatba tört.

Sokak fantáziájában úgy él, hogy a középkorban díszes tollú kulcsokkal nyitották és zárták a maihoz hasonló lakatokat és zárakat. Azonban érdemes tudni, hogy a most közismert zárak csak a 18. századtól jöttek divatba, előtte bizony más – sokkal „egyszerűbb” mechanikájú, bár hasonló elven működő – szerkezetek voltak elterjedve.

Már az ókori görögök és rómaiak korától ismertek képek és ábrázolások, melyeken kulcsok, illetve zárak tűnnek fel; sőt ekkoriban a kulcs egyben státusszimbólum is volt. Azokban az időkben a nyíltan, övön vagy nyakban hordott kulcs egyszerre jelképezte a tulajdonos gazdagságát, és jelezte azt, hogy „hozzám felesleges betörni, az értékeim védve vannak”.

A középkorban a kulccsal nyitható lakatok és zárak jobban elterjedtek, egyre díszesebbek és egyre bonyolultabb szerkezetűek lettek, a kulcsok tollai is egyre összetettebb formákat öltöttek, és elkezdődött a miniatürizáció is: a tenyérnyi nagyságúaktól az egészen apró, pár milliméteres darabokig mindenféle formájú kulccsal találkozhatunk. A zárkészítés titka azonban csak a beavatottak számára volt hozzáférhető, szigorú céhes szabályok és a mesterek szakmai féltékenysége miatt csak kevesek kiváltsága volt ezek megismerése. Akkoriban is ismert volt a kész termékből, annak szétszerelésével, alkatrészekre bontásával a felépítés tanulmányozása, így akit nem fogadott maga mellé egy mester, annak más módja nem volt arra, hogy elsajátítsa a szakma fortélyait.

A lakatokat egyaránt használták ajtók és ládák lezárásához.

A 17. századi lakat és kulcs megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

Év

2024

Hónap

Április

Témakör

Régészet