ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Szőcs János, történész    
 • Adatok, adatok ... A Hét. 1980. V. 23. Király Istvánnal közösen írt, a Hargita megye (Judetul Harghita) monográfiája történeti részéről megfogalmazott kritikai megjegyzések. Rövidített változatban, megváltoztatott címmel közölt írás.
 • Adatok a gyimesvölgyi parasztmozgalmak történetéhez. Acta Hargitensia. 1980.
 • "... Szabadságukban a többieket is oltalmazzák meg". Hargita Kalendárium. 1981. 98-99. old. A csíki szabad székelyek státusáról, a jobbágyusításukra irányuló törekvésekről a XVII. század első feléből származó néhány forrás alapján összeállított írás.
 • "Bé Molduvába és vissza ...". Hargita Kalendárium. 1983.
 • Egység és állandóság eszmekörében. Régész-seregszemle Tirgoviste-n. A Hét. 1985.
 • Legaturi comerciale cu Moldova (1800-1848). Ateneu. 1987/10.  (Csík és Moldva kereskedelmi kapcsolatairól szóló cikk) rövid tanulmány.
 • "Esdve kértek magyar papot". Magyarok. Bp. 1990/11.
 • A moldvai csángó magyarokról. Székely Útkereső (Székelyudvarhely). 1991/5-6. , 1992/4.
 • "Mi, Bákó vármegyebéli magyarok!" Székely Útkereső. Antológia. Székelyudvarhely. 1994.
 • Huszonnyolc csíkszéki falu rövid, egyenként mintegy 3 gépelt oldalnyi terjedelemben megírt története. Hargita Népe. 1990. december - 1993. december .
 • A csíksomlyói gimnázium kisiskolája a XVIII. század első felében. Művelődés. 1991.
 • Régi csíki regösök. Honismeret. 1994/6.
 • XVII. századi csíki pogánydúlások. Honismeret. 1995/1.
 • A csíkszeredai Mikó-vár. Kolozsvár, (1996). Erdélyi műemlékek sorozat 14.  (társszerző: Mihály Zita)
 • Kétszázhetven éve született Zöld Péter. Honismeret. 1997/3.
 • A csíkszeredai Mikó-vár. Honismeret. 1997/4.
 • Történelmi emlékhelyek és emlékművek. (társszerző) Hargita Kalendárium. 1997.
 • Zöld Péter élete és munkássága. (1727-1795). Acta (1996). Spesiszentgyörgy, 1997. 26.        
 • Magyarországi boszorkányság forrásai. Bp., 1997. (Forráskötet. A 42., 44-47. és az 50.sz. dokumentum feltárója.)
 • Csodálkozásra méltó ...". Zöld Péter a csángó-magyarok egyik első történetírója. In: Kőrösi Csoma Sándor szellemútján. (Szerk. Gazda József). Kovászna-Csomakőrös, 1998.
 • Régi csíki regősök. In: Acta, 1997. Sepsiszentgyörgy, 1998.
 • Románok megtelepedése, román falvak kialakulása Csíkszékben (1614-1850).  Székelyföld (Csíkszereda) 1998/4.
 • "Zeng az erdő, zeng...". Előszó P. Gegő Elek A moldvai magyar telepekről című könyve újabb kiadásához. Csíkszereda, 1999.
 • A moldvai magyar telepekről. A P.Gegő Elek könyvéről. Könyvjelző. 1999/2-3.
 • Csíkszereda mezőváros az 1602-1850 közötti időben. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadásgyűjteménye. 1997.IX.12. Csíkszereda, 1999.
 • A románok megtelepedése, román falvak kialakulása Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben (1614-1850) In: Többség kisebbsége. (Szerk. Bárdi Nándor és Hermann Gusztáv Mihály.) Csíkszereda, 1999.
 • Csíkszéki falupecsétek a Csíki Székely Múzeumban. In: Acta (1998). Sepsiszentgyörgy, 1999.
 • Képek 100 év történelméről. Csíki eseménykrónika. Hargita Kalendárium. Csíkszereda (1999).
 • A székely krónika, Sándor Zsigmond és más atyafiak. (előszó) Csíkszereda, 2000.  12-18.
 • Gergelyffi András hazatér? (Egy méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész).  Székelyföld  2001./4.
 • Domokos Pál Péter Csíkszeredában. (1926-1931). Székelyföld. 2001/6.
 • A gyergyóalfalvi Lőrincz Mihály utazási könyve. Honismeret. 2001/5.
 • Szerda napi vásárhelyünk. Hargita Kalendárium. (2002) Csíkszereda, 2001. 81-82.
 • Anton Coşa: Cleja, monografie etnografică. In: Moldvai Magyarság. Gazeta ceangăilor maghiari din Moldova. Csíkszereda, 2002. Június 12-13.
 • Pater Zöld. Zöld Péter élete és munkássága. (Kétnyelvű kiadás). Csíkszereda, 2002.  
 • A gyimesközéploki iskola alapítása, története (1825-1948). In: Acta (2001). Sepsiszentgyörgy, 2002.
 • Egy francia Fanarországban. Moldvai Magyarság. Gazeta maghiarilor ceangăi din Moldova. 2003.május/5.sz. (Rövid válasz Jean Novzille francia történész cikkére, amelyben tagadja a moldvai csángók magyar eredetét. Magazin istoric. 2003/2.sz.)
 • A székely múzeumi mozgalom jelentős alakja: S. Nagy Jenő. Honismeret. 2003/4
 • Takács György: Aranykertbe aranyfa. Honismeret 2003/4
 • Csíkszéki falupecsétek a Csíki Székely Múzeumban. Csíkszereda Város Évkönyve 2003. Csíkszereda, 2003, 175-187
 • Néhány tény, gondolat. In. Helytörténetírás, helytörténeti kiadványok 1990 után Hargita megyében. Hargita Megyei Kulturális Központ. 2003
 • Beke István az idő sűrűjében. Székelyföld 2004/1, Csíkszereda, 81-100
 • Három csíki falutörvény. A Csíki Székely Múzem Évkönyve 2004, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2004, 73-121
 • Az alcsíki Monyasd faluvégzései.  Honismeret. 2004/4.
 • A csíksomlyói diákmegmozdulás 1848 tavaszán. Hargita Kalendárium 2005.   
 • A Mikó-vár története. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2005
 • A csíksomlyói gimnázium kisiskolája, elemi tagozata. A Csíki Székely Múzeum
 • Évkönyve 2005, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006, 305-330
 • Csíkszék XIX. századi románsága. Hargita Kalendárium 2007, Csíkszereda, 2006, 62-66
 • Az első csíki újság, a Hadi lap (1849). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007, 229-257
 • A székelyek rövid története.Egyed Ákos akadémikus hasonló című könyvéről. Székelyföld 2007/7, 117-125Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by