ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Salló Szilárd, néprajzkutató   
 • Egy naskalati esztena eszköztárának vizsgálata. Erdélyi Múzeum. LXXVII. kötet, 4. füzet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012, Kolozsvár
 • Rontók, jósok és gyógyítók a Gyimesekben. In. Keszeg Vilmos, Szikszai Mária (sor. szerk.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Emberek és kontextusok 8. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012, 179-264.
 • The faces of Messenger. In. Zoltán A. Biró (ed.): Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis. Vol. 1, Nr. 2. Sapientia Hungarian University of Transylvania – Scientia Publishing House, Cluj Napoca, 2011, 307–332. 
 • Egy gyimesfelsőloki asszony jósokhoz való viszonyulása. In. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. A Székely Károly Iskolaközpont – Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, VII. évfolyam, 2011, 1-3. szám, 74–75.
 • A Messenger arcai. A hangulatjelek szerepe az internetes kommunikációban. In. Kinda István (főszerk.): ACTA SICULICA. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 2011. Sepsiszentgyörgy, 2011, 709–724.
 • Egy csíkmadarasi bács gazdasági kapcsolathálójának vizsgálata. In. Kelemen Imola (főszerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2011, Csíki Székely Múzeum–Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2011, 277–298.
 • Juhelhányás Csíkmadarason. Örökségünk. IV. évfolyam, 4. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2010, 6–7.
 • Az INEXTEX európai uniós projekt. In. Kelemen Imola (szerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, Csíki Székely Múzeum–Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2010, 567–575.
 • A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak mintakincse. In: Murányi János: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009, II. kötet. Néprajz–Muzeológia–Természettudományok. Csíki Székely Múzeum – Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2010, 59–119.
 • Bevezető Csíkszék néprajzához. In. Hermann Gusztáv – P.Buzogány Árpád: Csíki olvasókönyv. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2009, 175–176.
 • Az INEXTEX európai uniós projekt tapasztalatai. Örökségünk. III. évfolyam, 1. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2009, 4–7.
 • Urszita a Gyimesekben. In. Murányi János (főszerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008, Humán- és Természettudományok. Csíki Székely Múzeum – Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008, 177–194.
 • Az urszita rontáshiedelem a Gyimesekben. In. Erdélyi Múzeum. LXX. kötet, 1-2 füzet, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2008, 17–28.
 • Pásztorbotok a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében. Örökségünk. II. évfolyam, 3. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2008, 8 – 9
 • Tojásírás Gyimesbükkben. Örökségünk. II. évfolyam, 1. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2008, 4–5. 
 • A szépasszony hiedelemköre. In. Örökségünk. I. évfolyam, 3. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2007, 6.o.
 • Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. In. ACTA SICULICA. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 2007. Sepsiszentgyörgy, 2007, 739–750
 • Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek a gyimesi közösségben. In. Murányi János (főszerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006, Humán- és Természettudományok. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007, 181–210.
 • Egy csíkmadarasi rózsafüzér társulat tevékenysége. In. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. A Székely Károly Iskolaközpont – Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, III. Évfolyam, 1-2. szám, 2007, 17–19.
 • Salló Szilárd – Mara Zsuzsanna (szerk.): Munkácsy-képek Erdélyben. Kiskatalógus. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007
 • Az angyalozás szokása Csíkmadarason. In. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. A Székely Károly Iskolaközpont – Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, II. Évfolyam, 2. szám, 2006, 40–43.
 • A csíkmadarasi ványoló (2). In. Kulturális Figyelő. A Hargita Megyei Kulturális Központ közművelődési és információs lapja. IV. Évfolyam. 4. szám, 2005
 • Egy gyimesfelsőloki asszony hiedelmei. In.: Művelődés. LVIII. évfolyam, Április, Kolozsvár, 2005, 14–16.
 • Az angyalozás szokása Csíkmadarason. In. Kulturális Figyelő. A Hargita Megyei Kulturális Központ közművelődési és információs lapja. III. Évfolyam. 3. szám, 2004, 12–13.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by