ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Muckenhaupt Erzsébet, művelődéstörténész   
 • Cărţi aldine pe teritoriul judeţului Harghita (Aldinák Hargita megyei gyűjteményekben). Acta Hargitensia. 1980/1.
 • Contribuţii privind activitatea tipografiei din Şumuleu-Ciuc, judeţul Harghita, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea-începutul secolului al XVIII-lea. (Adalékok  a csíksomlyói nyomda XVII. sz. végi-XVIII. sz. eleji történetéhez). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Vol. 1. Rîmnicu Vîlcea, 1980
 • Csíksomlyói nyomtatványok Hargita megyei gyűjteményekben. (A Csíksomylón, a Ferences Nyomdában, 1676-1900 között megjelent csaknem 600 könyv teljes leírása. Adattár. Gépelt kézirat. 143 pp.).  Csíkszereda, 1980.
 • Egy elveszettnek vélt régi magyar nyomtatvány. Művelődes. Bukarest, 1983/6.
 • A csíksomlyói ferences nyomda tankönyvei. Művelődés. Bukarest,1991/11-12.
 • XVI. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötések a csíksomlyói ferences könyvtár gyűjteményében. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1993/3-4. (Ua. In: Erdélyi Tudományos Füzetek 216. Kolozsvár, 1993.)
 • Az Apor-kódex kötése. Acta 1995. (A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve). Sepsiszentgyörgy, 1996.
 • Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1996.
 • Historische Einbände der Bücher  aus dem Besitz des Johannes Henckel. In: Gutenberg Jahrbuch. (A mainzi Gutenberg Museum és Gutenberg-Gesellschaft évkönyve). Mainz, 1999. (Rozsondai Marianne-val (Budapest, MTA Könyvtára) együtt)
 • A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek.1980-1985. Budapest-Kolozsvár, Balassi-Polis Kiadó,1999. (Önálló kötet).
 • Bibliák a Székelyföldön (XVI-XVII. sz.). Csíkszereda, 2000. (A Millénniumi Kiállítás katalógusa.)
 • Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport. In: Magyar Könyvszemle. Budapest, 2000/3. (Rozsondai Marianne-val).
 • A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely (1676-2001). Csíkszereda, 2001. (Az Emlékkiállítás katalógusa.)
 • A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely első korszaka. In: Teleki Téka Emlékkönyv. Marosvásárhely, 2002.
 • A római katolikus egyház. In: Nemzet és felekezet Erdélyben a modernitás kezdetén. Időszaki kiállítás. Egyesülés Nemzeti Múzeuma, Gyulafehérvár. 2003. július 10. - augusztus 17. (Ana Dumitran-nal, román, magyar és német nyelven).
 • A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely (I). In: A ferencesek kultúrateremtő szerepe az újkorban. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2002. október 14-16. között tartott tudományos konferencia anyaga). Piliscsaba, 2004.
 • Négy Anton Koberger makulatúra. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 2004. (Megjelenés alatt).
 • Az 1985. évi "menthetetlennek" nyilvánított csíksomlyói könyvlelet konzerválása és azonosítása. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 2004. (Társszerző: Benedek Évával).
 • Régikönyv-gyűjtemény. In: A LXX éves Csíki Székely Múzeum évkönyve. Szerk. Szabó András. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda, 2000
 • A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei. Régikönyv-gyűjtemény. In: A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei. Csíkszereda, 2004.
 • Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Csíkszereda, 2006. (Társszerző, Czagány Zsuzsával és Papp Ágnessel)
 • Csíksomlyói nyomtatványok azonosítása és restaurálása. In: Isis. Székelyudvarhely, 2006. pp. 92-101. (Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5.) (Társszerző, Benedek Évával)
 • 16. századi debreceni kötés a Csíki Székely Múzeum régikönyv-gyűjteményében. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Csíkszereda, 2007.
 • A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. Kiállítási katalógus. 2. bőv. Kiadás. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda, 2007.
 • A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar könyvtára. I. Az ősnyomtatványok és a 16, századi nyomtatványok katalógusa. Csíki Székely Múzeum évkönyve 2007-2008. Csíkszereda 2008, 213-268
 • A Csíki Székely Múzeum "Régi Magyar Könyvtár"-a. Csíkszereda, 2009.
Lektorálás:
 • Szabó Henriette: A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei. Katalógus. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Osiris Kiadó, 2002. (Itt egyben a 334 tétel kötéseinek a leírását, valamint meghatározását, továbbá a possessor-bejegyzések leírását is elkészítettem).
 • Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya. I. ősnyomtatványok, antikvák, RMK. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2005. (Lektorálás, valamint a kötések leírása és műhelyek szerinti meghatározása)
 • Albert Dávid: Székelyudvarhely református és katolikus diáksága 1670-1871. Szeged, 2005.(a kötetet Tonk Sándorral együtt lektorálta, valamint a Csíkszeredai Állami Levéltárban egyeztette a közölt diákok névsorát a protokollumokban, anyakönyvekben található névjegyzékkel).
Elnyert díjak:
 • Szinnyei József-díj (Magyar állami elismerés, 2002. augusztus 20-án, Budapest).
 • Monoki István-díj (EMKE-díj, 2002. november végén, Kolozsvár).
 • Pro Urbe - díj (Csíkszereda Város Polgármesteri Hivatala, 2003).Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by