ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Farestaurálás   
A Fekete Sas Gyógyszertár officina bútorzatának restaurálása

Csíkszereda első, bizonyíthatóan működő polgári gyógyszertárát létezésének 106 esztendeje (1843−1949) alatt, illetve hozzá köthető tárgyait és személyeit tágabb értelembe vett létezése alatt (1837−2014) rengeteg viszontagság érte, a 20. századiakról vannak bővebb információink. Kiemelnénk a két világháborúból az 1916-os román betörést és az 1944-es szovjet bevonulást, az 1949-es államosítást, az 1963-as elköltöztetést, az utolsó épület 1984-es lebontását. Ezek és az ehhez hasonló, a gyógyszertár tágabb értelemben vett életében törést okozó események minden tragikumuk mellett hozzájárultak ahhoz is, hogy az a kevés, ami maradt, őrzői számára még inkább menekítendő és őrizendő legyen.

A gyógyszertár egykori officína-bútorzatának történetét nem ismerjük mélyrehatóan, első felbukkanása egy 1924 előttre datálható fényképen található, stílusjegyei alapján a 19. század utolsó harmadában készülhetett. A gyógyszertár (beleértve felszerelését, bútorzatát is) 1924-ben kerül Gözsy Árpád tulajdonából az Ajvász testvérpárhoz, majd 1928-ban és 1934-ben kétszer is költözésen esik át. Minden bizonnyal ezek a költözések sem kedveztek a bútorzat állapotának. 1940-re két kisebb bútordarab − melyek az egykori tulajdonostól adományként kerültek múzeumunkba − már nincs használatban a gyógyszertárban, így az 1949-es államosítást is sikerült elkerülniük. Az 1944-es frontátvonuláskor a tulajdonos elmenekülve gyógyszertárát magára hagyta 1945 tavaszáig, az időközben lezajlott fosztogatások, rongálások további sebeket ejtettek a bútorzaton is. Az újrainduló gyógyszertárat pár esztendő múlva, 1949-ben államosították, de megőrizték akkori helyén. A bútorzat a gyógyszertár 1965-ben bekövetkezett költözésekor azonban már nem az új helyszínre vándorol tovább, hanem az állami gyógyszerészeti szerv (CENTROFARM) külvárosi (Szécseny-telep) lerakatába került. Később innen a környéken újonnan indított vidéki gyógyszertárait látták el felszereléssel és még használható darabokból. Így az államosított bútorzat kb. egyharmada a csíkszentdomokosi községi gyógyszertárba került. Ennek 1992-es privatizációjakor az ugyanazon tulajdonoshoz (Boros Ibolya) tartozó balánbányai gyógyszertárba került. Az államosításkor az egykori tulajdonosnál maradt, a gyógyszertárra vonatkozó emlékanyagot az egykori tulajdonos gyógyszerész fia, Ajtony Gábor nyugalmazott csíkszeredai gyógyszerész 2013-ban adományozta múzeumunknak. A gyógyszertár történetével kapcsolatos kutatómunka ekkor új lendületet kapott, még ugyanazon évben sikerült beazonosítani több egykor a gyógyszertárhoz kapcsolódó tárgyat, többek között a fent említett bútordarabokat, melyek vásárlás révén múzeumunkba kerültek.

Kilenc bútordarab érkezett a műhelybe: a táraasztal, egy négypolcos és vitrines felső rész és négy darab fiókos és ajtós alsó rész. Bekerülésükkor a bútordarabok felületkezelése kopottas volt, főként a földhöz közeli részeken. Ez vélhetően nedvesség hatásának tudható be, ami a gyakori padlófelmosásokkal érte felületét. Több helyen is erősen rovarkárosodott, főként az alsó fiókos részek. A lábazati részek anyagának szerkezete meggyengült a nedvesség és a rovartámadás hatására. Számottevő fizikai sérülés a táraasztal fiókjainak felületi borítását és a szekrények oldalait borító rétegelt lemezt érte. A hosszabb alsó részhez tartozó ajtós szekrény lábazati része levált, fölötte a rétegelt lemezborítás felvált. Egyik ajtajának sarka is elmozdult a két rögzítő csavar hiánya miatt. A fiókok gombjai hat esetben sérültek, és 13 darab hiányzik belőle. A polcos és vitrines részek belső felületét néhol akár öt rétegben is átfestették.
A bútordarabok műhelybe szállításához a csavarszegekkel egymáshoz rögzített nagyobb részeket szétválasztottuk, így a bútordarabok kisebb, de sérülékenyebb faragott díszítőelemeinek eltávolítását követően a szekrények szállíthatóvá váltak.

A munka megkezdését, a restaurálási beavatkozásokat alapos dokumentáció, anyagvizsgálatok és rétegtani kutatások előzték meg.
A munkálatok első lépésében a szekrények nem felületkezelt hátsó és belső részeit száraz ecsettel és porszívóval portalanítottuk. A nem felületkezelt külső részeket zsíralkohol-szulfát vizes habjával, a belső részeket ammónia vizes oldatával tisztítottuk. A megtisztított felületek fertőtlenítése és a rovarirtás Per – Xil 10 vegyület felületre ecsetelésével, illetve az erősebben támadott részeken a fertőtlenítő anyag kirepülő nyílásokba fecskendezésével történt. A vitrines és polcos belső részek kutatásai alapján ugyanaz az okkeres rózsaszín festékréteg található meg minden darabon, így ez a réteg került feltárásra. Az eltávolításra kerülő festékrétegek felső részét mechanikus úton, szikével, illetve más élezett eszközzel távolítottuk el. Néhány darab rétegszerkezete lehetővé tette hőfúvó használatát is. Az így feltárt foltos festékfelületek festékeltávolító szer segítségével lettek tisztítva és egységesítve. A szekrény tölgyfa lapolásának és az oldalak rétegelt lemezborításának felválásait polivinilacetát alapú vizes diszperziós ragasztóval ragasztottuk. A levált darabok korrodált és deformálódott szegei eltávolításra kerültek, ezeket méretben megfelelő, új darabokra cseréltük. A rovartámadás és a nedvesség hatására meggyengült töredező elemeket Paraloid B 72 akrilgyanta 5 százalékos nitró hígítós oldatának anyagszerkezetbe fecskendezésével szilárdítottuk.

A resturási munkálat az NKA támogatásával valósult meg 2014-2015-ben.

Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by