ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Csíkszenttamás - Csonkatorony (2002-2003)   

Szervező: Csíki Műemlékvédő Egyesület
támogató: NKÖM
Munkatársak: Darvas Lóránt, Tóth Boglárka  

Csíkszenttamás középkori templomát a 18. században, a torony kivételével teljesen lebontották. Az ásatások során feltártuk az épület déli részét, és tisztáztuk az építési periódusokat. A korai templom teljes külső hossza 12,8 m, szélessége 6,5 m lehetett, ebből a félköríves szentélyé szélessége és hossza 5 m körüli volt. Ez az első régészetileg igazolt Árpád-kori félköríves szentély a Csíki-medencében! A szentélyben kicsiny, egyszerű félköríves szentségtartófülke volt, ezt másodlagos helyre befalazva találtuk meg a falu egyik pincéjében. A faragvány Csík első ismert Árpád-kori tabernákuluma és egész Székelyföldön ritkaságnak számít, mindössze három hasonló ismert. A kis templom a 15. század első felében színvonalas kifestést kapott, melynek a diadalív környékén lehullott töredékeiből egy többalakos, életnagyságú, a székelyderzsi falképekkel rokonítható kompozíció rekonstruálható. Az első periódus keltezésekor, keltező sírmellékletek hiányában, az alaprajzra, a szórványos kerámiára, a szentségtartófülke formájára és a templom 1332-es említésére támaszkodhatunk. Ezek alapján az első csíkszenttamási templom a 13. század végén már nagy valószínűséggel állt, de építési idejének pontosabb megállapításához további kutatások lennének szükségesek. A félköríves szentélyt a 15. század közepe táján, vagy nem sokkal azt követően lebontották és a meghagyott hajó szélességével egyező, de annál hosszabb (külső hossza 10,6 m!) támpilléres késő-gótikus szentélyt építettek. A nyolcszög három oldalával záródó szentély kőbordás boltozatot, és új gótikus szentségtartófülkét és gótikus oltárt kapott. Ennek alapozását 2003-ban azonosítottuk. Innen került utólag a mai templomba a 15. század harmadik negyedére keltezett Madonna-szobor. A boltozati bordák profiljai egyeznek a szomszédos csíkkarcfalvi templom boltozati bordáinak profiljával, és a két templom szentségtartófülkéje is szoros kapcsolatot mutat. Ezek alapján a két templom esetében közös építőket feltételezünk. Az építkezés utolsó szakaszában épülhetett az épület nyugati homlokzatához a saroktámpilléres harangtorony melybe 1495-ös brassói harang került. A templomot 4 öl magas (közel 8 m) cinteremfal/védfal övezte, mely nagy valószínűséggel, a gótikus bővítéssel egy időben, de legkésőbb a 16. század közepére már megépült, és ekkora a temetkezések már a falakon kívül is többrétegűvé váltak. A fal belső oldalán tártuk fel egy osszárium részletét, melybe feltevésünk szerint a gótikus építkezésekkel bolygatott sírok maradványait helyezték el. Az ásatás során feltárt sírokban alig találtunk mellékletet, az azonban világossá vált, hogy a 15. századra a korai sírok nagy részét az újabb mélyebb és szélesebb sírok már bolygatták, így a temető és a templom kezdeteinek keltezéséhez a temetkezések egyelőre kevés támpontot adtak. Csíkszenttamás középkori templomának több faragványa rokonítható a szomszédos csíkkarcfalvi templom részleteihez. Így a szentségtartófülkék hasonlóságára már régóta felfigyelt a művészettörténeti kutatás, míg a szenttamási ásatáson talált boltozati borda profilja pontosan egyezik a karcfalvi faragványokkal. Ezek alapján a két templom esetében azonos építőt, műhelyt feltétezezünk. A kutatás eredményeit a CsSzM 2004-2005. évi évkönyveiben részletesen ismertettük. (ld. publikációs jegyzék)Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by