ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Csíksomlyó - Szent Péter és Pál plébániatemplom (2002-2005.)   

Támogató: NKÖM, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Munkatársak: Darvas Lóránt, Tóth Boglárka


A 2002-2005 között több szakaszban folytatott ásatás során a mai templom északnyugati negyedét kutattuk. Itt tártuk fel az 1800-ban elbontott középkori templom több periódusú északi hajó- és részben szentélyfalait. A legelső kőtemplomot (I. periódus) nem sikerült megtalálni, csupán a következő periódus alapfalába másodlagosan beépített nagyszámú kőanyaga alapján tudjuk, hogy falait meszelés, helyenként freskó borította, és hogy nyíláskereteit (részben?) már faragott kövekből alakították ki. A templom következő periódusából (II. periódus) az északi hajófalat és a szentély kis szakaszát tártuk fel. Az alapozás szélessége eléri a 150-170 cm-t is (!), a hajó hossza 13,6 m, a szentély záródása ismeretlen, megmaradt szakaszának, egyenesen futó északi fala 4,1 m hosszú. Szélességét nem ismerjük. A korai periódusok építésének keltezéséről annyi mondható, hogy a 12. században már nagy biztonsággal állt egy kő templom. Az egyik S-végű hajkarikákkal eltemetett, és a C14-es vizsgálattal 1207-1270 közé keltezett váz alatti sír betöltésében ugyanis már előfordulnak kőépületre utaló tégla és habarcstöredékek. Ezt erősíti, hogy az általunk megtalált legalsó, legkorábbi alapfal habarcsában, melyben már másodlagosan felhasznált bontásból származó kőanyag is van, fésűvel bebökött, ill. hullámvonallal díszített, lassú korongon készített kerámiatöredék került elő, melynek felső időhatára nagy valószínűséggel szintén nem lépi túl a 12. századot. A "korai" sírokat azonban nem tudjuk egyértelműen egyik periódushoz kötni, így a további kutatásoknak kell az időrendi kérdéseket eldönteniük. Ezt a II. periódust követően a templomot felhagyhatták, az alapozást ugyanis néhol föld fedi és egy helyen a falakat sír vágja. Az alapfalakat ezt követően a III. periódusban a belső oldalon köpenyezték, majd ezután épült az a hajófal, mely 1800-ig állt. Ennek 1 m szélességű hajófala 14,4 m hosszú volt, szentélyét a következő átépítéskor teljesen elbontották. A középkori templom legutolsó nagy átépítésekor (IV. periódus) lebontották a III. periódus szentélyét és új, a hajófalakkal egyező szélességű (8,6 m) szentéllyel bővítették. Ennek csupán északi falából ismerünk kis részletet, a nyolcszög három oldalával záródó alaprajzára egy másodlagos helyre befalazott sarokgyámkő utal. A szentély téglabordás boltozat fedte. Az oltárok művészettörténeti keltezése alapján ez az építkezés a 16. század elején történhetett. Ekkor a templomnak még csak fa harangtornya volt, benne egy 1595-ös haranggal. A ma is álló, első látásra gótikusnak tűnő, saroktámpilléres, csúcsíves haragtorony, az építési felirat, a Domus Historia alapján 1677-1683 között épült. 1731 előtt épült a hajó északnyugati sarkában a Sándor-család kriptája. Ebben több pitykékkel díszített, feliratos koporsót tártunk fel. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom korai periódusa(-i?) egyértelműen arra utalnak, hogy a Csíki-medence a 12. századra egyházilag és politikailag szervezett területként, nyilván valamelyik vármegye (Küküllő, vagy Fehér), keleti confiniuma volt. Éppen ezért korrigálni kell minden olyan korábbi elképzelést, mely szerint Erdély Árpád-kori betelepülése csak hosszan elhúzódó századok alatt szakaszosan valósult volna meg. Ugyanez vonatkozik természetesen az erdélyi gyepű és gyepűelvék, települési vonalak, Árpád-kori építési szakaszokra is.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by