ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A csíkszentkirályi plébániatemplom falkutatása (2002)   

Munkatársak: Rácz Miklós, Tóth Boglárka


A templom 2002-es felújítása során az épületről régészeti és műemlékes felügyelet nélkül verték le a vakolatot. A felújítási munkálatokkal párhuzamosan igyekeztünk a még látható részleteket dokumentálni. A déli falon, a portikusztól keletre sikerült teljesen kibontani egy kora gót ablakot, melytől keletre a középkori falazat is megszakad. Egy további csúcsíves ablak töredéke a középkori párkány feletti barokk falazatból került elő. A bejárattól nyugatra egy további, kissé magasabban fekvő ablak sarkát dokumentáltuk. Az ablak alatti középkori falon két faragvány nyoma került elő, melyeket légkalapáccsal távolítottak el a falról. A töredékek restaurálása után kiderült, hogy valójában két alakos dombormű köveit építették be a falba. Az egyik egy jól kifaragott, redőzött tunikás emberalak fej nélkül, felette, külön kövön, egy egyszerűbb, síkszerűen kialakított, nagyobb méretű szakállas fej. A hajó nyugati sarkain álló támpillérekről kiderült, hogy azokat utólag építették a falakhoz, melynek eredeti meszelt falsíkjához utólag épült a nyugati torony. A fedélszékben a toronyfalon jól megfigyelhető volt a középkori periódusok tetőzetének nyoma. A torony vizsgálata során megállapítottuk, hogy a toronyban eredetileg, a mai harangablakok alatti emeleten, egy nyitott faszerkezetben lehetett a harang, a ma látható harangablakos rész utólagos magasítás eredménye. A középkorinak hitt-tartott toronyról kiderítettük és ezt a későbbiekben a dendrokronológiai vizsgálat is megerősítette, hogy a 18. században épült. A templom körüli dokumentálás során kerültek elő a korábban csak említésből ismert félköríves, hengertagos Árpád-kori kapukeret töredékei, ill. egy korábban ismeretlen, egy kőből faragott szenteltvíztartó.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by