ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Archaeozoológia   
A régészeti állattan, más néven archaeozoológia egy ún. interdiszciplináris tudomány, mely az ásatásokon előkerült állatmaradványok (főleg csontok) meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik, biológiai vizsgálatok által keres válaszokat az egykor élt emberek, közösségek, kultúrák mindennapi életével, állattartási szokásaival kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Eredményei minden korszak kutatóinak hasznosak, de – érthető módon – a nagyobb érdeklődést az őskor különböző éráinak szakértői mutatják, hiszen az írott források hiányában minden információra szükség van a korabeli kultúrák és közösségek életmódjának rekonstruálásában.
A régészeti állattan szakmai körökben két név alatt is fut: zooarchaeológia és archaeozoológia. Az eltérés – egyes szakemberek között vita – abból adódik, hogy melyik tudomány van a másik szolgálatára? Az archaeológia a zoológiának vagy éppen fordítva? A kérdést eldönteni nem vagyunk hivatottak, fontos tudni azonban azt, hogy míg a közép és kelet Európai országokban az archaeozoológia elnevezés használatos, addig az angolszász vidékeken inkább a zooarchaeológia van elterjedve.
Magyarországon az első régészeti állattani kutatások a második világháború utáni időszakkal kezdődően Bökönyi Sándor és Matolcsi János nevéhez fűződnek, manapság pedig egy új kutató-generáció, Bartosiewicz László és Vörös István által képzett fiatal szakértők végzik velük együtt a vizsgálatokat.
Romániában a kezdetleges érdeklődések az 1960-as évektől alakulnak át tudományos vizsgálatokká, amikor a jászvásári Alexandru Ioan Cuza egyetem biológia fakultásán kezd el formálódni egy, az állatmaradványokkal foglalkozó csapat, Olga Necrasov vezetésével. E csoportnak nem kisebb nevek voltak tagjai, mint Sergiu Haimovici, vagy Maria Bulai-Ştirbu és Gianina Gheorghiu. Az általuk végzett vizsgálatok elsősorban a természettudományok, pontosabban a biológia céljait szolgálták. Manapság a jászvásári iskolát Luminiţa Bejenaru, Simina Stanc és Romeo Caveleriu képviselik, míg a bukaresti, egykor Alexandra Bolomey által vezetett csapatot ma Adrian Bălăşescu, Valentin Radu és Valentin Dumitraşcu. Kolozsváron, Paul Georoceanu kezdeményezésére 1965-ben kezdtek el foglalkozni az állatcsontok vizsgálatával az Állatorvosi Egyetemen, amely munka ma is folytatódik Alexandru Gudea révén, kiegészítve azt az Erdély Történelmi Nemzeti Múzeumában Diana Bindea által folytatott vizsgálatokkal. Az utóbbi évtizedekben pedig Georgeta El Susi körül alakult ki egy állatcsontfeldolgozó központ Resicabányán, Krassó-Szörény megyében.

De milyen kérdésekre is keresi a választ az archaeozoológia?
  • Mi volt egy közösség alapvető foglalkozása, vagy melyiket űzte nagyobb arányban (állattartás, vadászat, halászat, madarak vadászása, puhatestűek gyűjtése, stb.)?
  • A rendelkezésre álló fajok közül melyeket vadászta, tartotta inkább, nagyobb arányban?
  • Milyen nemű és milyen korosztályba tartozó egyedeket tartottak nagyobb számban vagy öltek le gyakrabban?
  • Használták-e az állatokat különböző munkákra (mezei munkák, igavonás, teherhordás, stb.)?
  • Milyen leölési tehnikákat, illetve húsfeldolgozási-, ételkészítési módszereket alkalmaztak?
  • Elsődlegesen a húsukért vagy inkább a másodlagos termékeikért (tej, gyapjú, stb.) tartották a háziállatokat?
  • Használták-e a csontot eszköz, dísz, ékszer, fegyver stb. készítésére? Ha igen, mely fajok milyen testrészeit? Milyen módszerekkel és eszközökkel munkálták meg a csontokat?
  • Milyen kapcsolatban volt az ember az állattal (haszonállatként kezelte vagy háziállatként, mint például a kutyát vagy a lovat)?
  • Milyen volt az ember természeti környezete (a fajok – gerincesek közül a kistermetűek, de főleg gerinctelenek –, mint ökológiai indikátorok)?Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by