ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X.   
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2014
ISSN 1841-0197

Főszerkesztő: Dr. Salló Szilárd
Felelős kiadó: Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója

Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, OTP Bank Románia

                        


Tartalomjegyzék

 • Régészet
  • Bordi Zsigmond Lóránt: Az apácai "Fekete-vár"
  • Botár István: Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón
  • Nyárádi Zsolt: Bögözi nemesi családok és temetkezéseik
  • Puskás József: Újabb népvándorláskori leletek a Felsőháromszéki-medencében
 • Történelem
  • Bicsok Zoltán: " ... Székünk háza nagy résziben fel vagyon építve" − Források a csíksomlyói pretórium építéstörténetéhez (1825−1845)
  • Darvas-Kozma József: A csíkszeredai plébánia élete a két világháború között
  • Forró Albert: Hodgya első világháborús hősei
  • Kolumbán Zsuzsánna: Adatok a 19. századi erdélyi unitárius válóperes iratok kutatásához
  • Pap Levente: Losteiner Leonárd Chronologiájának lehetséges datálása és forrásai
  • Szabó András: Kovács Dénes múzeum- és művészetintézményesítő tevékenysége
  • Tóth Zsuzsanna: A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei
  • Tüdős S. Kinga: "Kinek jó levele nem volna." Adalékok a fejedelemségkori székelyföldi jobbágyok címeresleveleinek történetéhez
 • Néprajz
  • Balázsi Dénes: Új balladaváltozatok a Nagy-Homoród és a Fehér-Nyikó mentéről
  • P. Buzogány Árpád: Katonadalok Kőrispatakon
  • Nagy Zsolt: Termesztésre ajánlott és termesztett történelmi körtefajták az egykori Csík vármegye területén
  • Salló Szilárd: A juhászok társadalmi rétegzettsége
  • B. Tódor Enikő: Életmódváltások Homoródalmáson idősebb Tódor Albert életútján keresztül
 • Műtárgyvédelem
  • Benedek Éva: Ajvász árpád diploma-másolatának restaurálása
  • Lázár Levente: A Fekete Sas Gyógyszertár bútorzatának szerkezeti változásairól
 • Figyelő
  • Ladó Ágota: Kulturális örökség határok nélkül − Egy örökségvédelmi szakképzésről
 • Szemle
  • Orbán Zsolt: A Hargita Megyei Levéltár fondjegyzéke
  • Pál-Antal Sándor: A székelyek rövid történte a megtelepedéstől 1989-ig
  • Sándor-Zsigmond Ibolya: Székely gazdálkodás régen és most
  • Szőcs János: Rapsóné öröksége. Tanulmányok Parajd község múltjából


A kiadvány letöltése: HAMAROSAN
A Csíki Székely Múzeum évkönyve X.
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2014Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by