ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve IX.   
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2013
ISSN 1841-0197

Szerkesztőbizottság: Botár István, Muckenhaupt Erzsébet, Muckenhaupt Erzsébet, Salló Szilárd,
A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Demény Enikő (angol)
Felelős kiadó: Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója

Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, OTP Bank Románia

                Tartalomjegyzék

 • Régészet
  • Botár István: Középkori udvarházak Csíkban I. Kutatási helyzetkép
  • Puskás József: Régészeti adatok Csíkkozmás történetéhez (Hargita megye)
 • Történelem
  • Balás András: Viszontagságos évek Csíkban a 16. század végén. „Ördög” Balás Mihály vezette felkelés 1599-ben
  • Bicsok Zoltán: „... Csik Somlyóra Praetoriális ház építendő…”. Források a csíksomlyói Székház építésének (elő)történetéhez (1790–1825)
  • Bódán Zsolt: „Mégis igen örvendtem, amikor kedden délben Borszékre beérkeztünk”. A borszéki fürdő egy gyulai polgárlány szemével 1889-ben
  • Forró Albert: Egy 18. századi könyvgyűjtő asszony végrendelete
  • Kocsis Lajos: Az 1888-as magyar-román határrendezés Csík vármegyei hatásai
  • Muckenhaupt Erzsébet: Újabb ősnyomtatvány azonosítása a Csíki Székely Múzeum csomlyói ferences állományában
  • Pál-Antal Sándor: A székelyföldi kézműipar-történet historiográfiája
  • Süli Attila: Csíkszék 1848-1849-es történelmének kiadatlan forrásai
  • Szőcs János: A moldvai magyarok a 16. század végén és a 17. században
  • Tüdős S. Kinga: A székelyeknek írástudással-műveltséggel szerzett címeres levelei a 16–17. században
 • Művészettörténet
  • Szabó András: A csíkszeredai képzőművészeti élet kezdetei
  • Tornay Krisztina: A Csíkmenasági Szeplőtelen Fogantatás templom ikonográfiai programja. A próféták azonosítása
 • Néprajz
  • Balázs Lajos: A csíkszentdomokosi nemi kultúra és nemi erkölcs élő szókészletéről
  • P. Buzogány Árpád: A lakodalom régi rendje Kőrispatakon
  • Nagy Zsolt: A gyűjtögetéstől a nemesítésig. Népi gyümölcskultúra az egykori Csík vármegye (Al- és Felcsík, Gyergyó, Gyimes, Kászon) területén
  • Salló Szilárd: A juhászév szokásai
  • Szőcsné Gazda Enikő: Egy népművészeti felmérés tanulságai. Az 1930-60 közti csíkmenasági kutatóutak
  • Tódor Enikő: A lakodalmi étrend alakulása Homoródalmáson 1923 és 2013 között
 • Műtárgyvédelem
  • Benedek Éva: In omnes De arte rhetorica M. Tullii Ciceronis libros, item in eos ad C. Herennium scriptos, doctissimorum virorum commentaria (Venetiis, apud Aldi filios, 1551.) című könyv restaurálása
 • Szemle
  • Balázs Lajos: Gondolataim Kovászna és Hargita megye néprajzi és folklór kincseiről
  • Pál-Antal Sándor: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban
  • Róth András Lajos: Mindennapi recens példákból és hiteles relatiókból
A kiadvány letöltése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve IX.
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2013
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by