ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII.   
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2012
ISSN 1841-0197

Főszerkesztő: Kelemen Imola
Szerkesztőbizottság: Darvas Lóránt, Muckenhaupt Erzsébet, Salló Szilárd, Mara Gyöngyvér, Kelemen Imola
A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Kelemen Imola (angol)
Felelős kiadó: Gyarmati Zsolt
Nyomda: F&F International

Az Évkönyv megjelenését támogatták:
                


Tartalomjegyzék:

 • Régészet
  • Botár István: A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébániatemplom régészeti kutatása (2011−2012)
  • Tibor-Tamás Daróczi: Environmental Changes During the Holocene in Transylvania
  • Darvas Lóránt: Csíkszereda, Körösi Csoma Sándor utcában feltárt 14. századi lakóház kutatása
  • Kelemen Imola: A Csíkszereda−Körösi Csoma Sándor utca. Középkori lelőhelyen előkerült állatcsontleletek archaeozoológiai vizsgálata
  • Puskás József: Adatok Kovászna megye régészeti repertóriumához (II.)
  • Tóth Boglárka, Botár István, Grynaeus András: A csíkszentdomokosi "Mária megkoronázása" táblakép dendrokronológiai vizsgálata
 • Történelem
  • Benedek Éva: Batthyány Ignác, Erdély püspöke által kiadott oklevél restaurálása. Kolozsvár, 1797
  • Bicsok Zoltán: Egy tiszavirág életű próbálkozás: a Csíksomlyói Zeneintézet (1846−1848) (Forrásközlés)
  • Gordán Edina: Egy elveszettnek vélt nyomtatvány: Pázmány Péter könyvadománya a csíksomlyói kolostornak
  • Ladó Ágota: Csík vármegye új székháza
  • Medgyesy S. Norbert: Ismeretlen színi előadás Csíksomlyón az utolsó ítéletről − a Mundus Redargutus-dráma periochája és magyar nyelvű szakaszai (1742)
  • Muckenhaupt Erzsébet: Anton Koberger kiadói kötései a csíksomlyói ferencesek könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteményében
  • Szőcs János: A csíksomlyói gimnázium tabellája
  • Vorzsák Orsolya: Az erdélyi határőrség csíkszéki elemi iskolái (1840−1847)
 • Néprajz
  • P. Buzogány Árpád: Gyermekfolklór Kőrispatakon
  • Farkas Irén: A csíki főkötő vagy csepesz
  • Fülöp Hajnalka: A háziipari szőnyegszövés története Csíkban
  • Salló Szilárd: Egy csíkmadarasi család lakáskörülményei, lakásuk tárgyi ellátottságának tükrében
 • Természettudományok
  • Jánosi Csaba, Berszán József, Péter Éva: Székelyföld széndioxid gázömléseinek katasztere
  • Pálfalvi Pál: A Gyimesi-hágó környékének flóralistája. II. rész
  • Pásztohy Zoltán: A lövéte-homoródalmási "eltemetett hegyek" kérdése
 • Figyelő
  • Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Biborka: A Csíki Székely Múzeum eseményei
  • Kádár Kincső: "Anya mondta, hogy biztos lesz foglalkozás, és itt leszel." Rövid beszámoló a Csíki Székely Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységeiről
A kiadvány letöltése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve VIII.
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2012Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by