ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII.   
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011
ISSN 1841-0197

Főszerkesztő: Kelemen Imola
Szerkesztőbizottság: Darvas Lóránt, Muckenhaupt Erzsébet, Salló Szilárd, Kósa Béla, Mara Gyöngyvér, Kelemen Imola
A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Kelemen Imola (angol)

Az évkönyv megjelenését támogatták:

                             


Tartalom:
 • Régészet
  • Botár István: Falvak, szegek, tízesek. Megjegyzések Csík középkori településtörténetének kérdésköréhez
  • Tibor-Tamás Daróczi, Imola Kelemen: A bronze age bridle decoration from Mihăileni (Csíkszentmihály), Depr. of Ciuc
  • Darvas Lóránt: A csíksomlyói Salvator- és Passió-kápolnák régészeti kutatása
  • Gál Szilárd Sándor: A csíksomlyói Salvator-kápolna: az osszárium csontonyagának embertani elemzése
  • Florin Gogâltan, Lóránt Darvas, Andrea Demjén: Descoperiri aparţinând epocii bronzului la Lăzarea (jud. Harghita)
 • Történelem
  • Bicsok Zoltán: „… a csík somlyai iskoláknak igazításokra és jobbításokra…” – A ferences tanintézmények építkezési munkálataira vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltárban (1767–1839)
  • Csáki Árpád: Újabb adatok a csíkszeredai Mikó-vár 17. századi történetéhez
  • György Béla: Adalékok a két világháború közötti székely autonómia kérdéséhez
  • Muckenhaupt Erzsébet: 16–19. századi könyvgyűjtők kötetei a Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-gyűjteményében
  • Pál Judit: Az utolsó székelyföldi királybírák és az első főispánok
  • Róth András Lajos: A Csiki Gazda avagy, hogyan nyerjünk répaetetés mellett is kitűnő minőségű tea-vajat
  • Sándor-Zsigmond Ibolya: Mesterek és segédeik székelykeresztúri kisvállalkozások a 19. század második felében és a 20. század elején
  • Szőcs János: Domokos Pál Péter és Csutak Vilmos levelezése (1929–1936)
 • Néprajz
  • Farkas Irén: Adatok a csíki népi kovácsmesterséghez
  • Gál Tünde: A kolozsvár–hóstáti szüreti bál  
  • Kádár Kincső: Közösségi normák és egyéni hivatástudat a csíksomlyói remete életében
  • Kolumbán Zsuzsanna: Házasságra erőltetés és családbomlás az udvarhelyi református egyházmegyében a 19. század folyamán
  • Salló Szilárd: Egy csíkmadarasi bács gazdasági kapcsolathálójának vizsgálata
 • Műtárgy- és műemlékvédelem
  • Benedek Éva: Apafi Mihály fejedelem által kiadott Csíkszereda város kiváltságlevelének restaurálása
  • K. Juhász Andrea: Beszámoló két székely „festékes” szőnyeg konzerválásáról
  • Kósa Béla, Czimbalmos Attila, Demjén Andrea: Jelentés a gyergyóalfalvi plébániatemplom 2009–2011-es kutatásairól
  • Tornay Krisztina: A csíkmenasági szentélyboltozat női szentjeinek azonosítása
 • Természettudományok
  • György Éva, Mijea Aranka: A Csíkszereda környékén előforduló ehető gombák és azok táplálkozási-egészségvédelmi jelentőségének értékelése
  • Kerekes Szilárd: A csíkszentkirályi Borsáros-láp és a csíkverebesi Belső-Égés-láprét-komplexum vegetációja
  • Pálfalvi Pál: A gyimesi-hágó környékének flóralistája. I. rész
 • Szemle
  • Forró Albert: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája 1965-1974
  • Orbán Zsolt: Egy kisebbségi magyar párt nyomában – Érdekképviselet vagy pártpolitika?
  • Iratok a magyar népi szövetség történetéhez 1944–1953
  • Róth András Lajos: Partiumiként hozzánk tartozó
 • Figyelő
  • Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Bíborka: Az elmúlt év eseményei a Csíki Székely Múzeumban
  • Kádár Kincső: Múzeumba járni jó! Beszámoló a Csíki Székely Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységéről
  • Kelemen Imola: Beszámoló az angliai Sheffieldben tartott Zooarchaeológiai Rövid Kurzusról (2011. április 13–15.)
A kiadvány letöltése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve VII.
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by