ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2010   
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010
ISSN 1841-0197

Főszerkesztő: Kelemen Imola

Szerkesztőbizottság: Darvas Lóránt, Muckenhaupt Erzsébet, Salló Szilárd, Nagy Gyöngyvér, Kelemen Imola
A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Kelemen Imola (angol)

Az évkönyv megjelenését támogatták:

                             

Tartalom:
 • Régészet
  • Botár István: Csíkszépvíz havasi kápolnái
  • Demjén Andrea: A gyergyóújfalvi templom régészeti kutatása
  • Tóth Boglárka: A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és főoltárának dendrokronológiai vizsgálata
 • Történelem
  • Balázsi Dénes: Szövetkezetek a Gagy-vize mentén és Székelykeresztúr környékén a 20. század első felében
  • Bánfi Szilvia: A Kájoni János alapította csíksomlyói ferences kolostori nyomda felszereléséről
  • Bernád Rita: Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyűjtőlevéltáraiban
  • Bicsok Zoltán: „… hogy az ő jó igyekezete porba ne menne…” A csíksomlyói ferences gimnázium Szent Mihály Arkangyalról nevezett szemináriumára vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltár kezelésében (1765–1840)
  • Bordás Beáta: A csíkszeredai Munkácsy-kiállítás a sajtó tükrében
  • Kelemen Katalin: Egy székelyföldi tudós pedagógus: Imets Fülöp Jákó (1837–1912)
  • Kővári Réka: A csíksomlyói Deák–Szentes kézirat és Szentes Mózes kézirata
  • Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”- gyűjteményének történeti kötései
  • Nyárádi Zsolt, Szász Hunor: A recsenyédi unitárius egyházközség a levéltári források tükrében
  • Pál-Antal Sándor: Csíkszereda a 18. század elején
  • Rokaly József: Dr. Jakab Antal kötődése a gyergyószentmiklósi gimnáziumhoz
  • Elena Maria Şorban, Kurta József Tibor: Egy egykor csíki ferences használatban volt
  • 1596-os velencei Antiphonarium
  • Szőcs János: A Csíki Székely Múzeum születése, létrehozása
  • Szőcs János: Csík a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején (1703–1708)
  • Szőcs János: Népességgyarapodás és egészségügy Csíkszékben (1614–1850)
  • Zepeczaner Jenő: Székelyudvarhelyi céhbehívótáblák
 • Néprajz
  • Balázs Lajos: A nemiség kultúrájának, üzleti vonatkozásainak, nyomorának és tragikomédiájának példázatai a hazai politikai fordulat előtti és utáni évek paraszti társadalmából
  • Bódán Zsolt: „Azt tiszta fejjel nem is lehet.” Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitűd hiedelmeken kívüli mentális elemei Gyimesközéplokon
  • Csergő Melinda: Írott levelek – elbeszélt történetek. Egy gyergyószárhegyi levélhagyaték elemzése
  • Farkas Beáta: Szakrális térszerkezet a felcsíki Nagyboldogasszony egyházközségben
  • Farkas Irén: Eleink régi ivóedénye – a fakulacs vagy csutora, a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében
  • Sándor-Zsigmond Ibolya: Szakma- és mesterségtanulás a 19. század végén. A székelykeresztúri kereskedelmi és iparos tanonciskola
 • Természettudományok
  • Benedek Tibor, Máthé István, Bíró Klára, Szász Emőke, Lányi Szabolcs, Márialigeti Károly: Kőolajszármazékokkal szennyezett csíkszentdomokosi és balánbányai talajok
  • természetes öntisztuló képességének a vizsgálata
  • Demeter László, Kelemen Alpár, Mara Gyöngyvér: A gyepi béka (Rana temporaria) elterjedése, a populációk mérete és változásai a Csíki-medencében
  • Gálicza Judit, Andrea Vargová, Sándor Viktor, Kilár Ferenc, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs: Rákos sejtekbe történő transzferrinen alapuló hatóanyag-bejuttatás
  • Kapás Árpád, András Csaba Dezső, ÁbrahámBeáta, Tãnase Gh. Dobre,
  • Lányi Szabolcs, Boros Borbála, Dörnyei Ágnes, Felinger Attila, Kilár Ferenc: A szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) bioaktív szekunder metabolit összetételének vizsgálata
  • Laslo Éva, György Éva, Lányi Szabolcs: Növényi tápanyag mobilizáló baktériumok izolálása és jellemzése
  • Molnos Éva, Ábrahám Beáta, Mészáros Sándor, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs: Hidrogén – a jövő energiája
  • Pálfi Mária, Kovács Erika, Szilágyi László, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs: Egy „világító” fehérje alkalmazási lehetőségei a környezeti biomonitoringban
  • Patkó Ferenc: A Nagy-Küküllő menti holyvafauna (Coleoptera: Staphylinidae) ismertetése
  • Salamon Rozália Veronika, Csapóné Kiss Zsuzsanna, Csapó János: Csíkszeredában készített sajtféleségek konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás során
  • Tamás Éva, Mara Gyöngyvér, Lányi Szabolcs: Baktériumokon alapuló talajjavító oltóanyagok előállításának lehetőségei
 • Szemle
  • P. Buzogány Árpád: „...Tenéked is úgy használjon.” Ráolvasások, népi imák Kibédről
  • Kelemen Imola: „Könyvismerkedés” az archaeozoológiával
 • Figyelő
  • Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Bíborka: A 2010-es év eseményei a Csíki Székely Múzeumban
  • Salló Szilárd: Az INEXTEX Európai Uniós projekt
A kiadvány letöltése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2010
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by