ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2009 I–II.   
Régészet, történettudományok. Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009
ISSN 1841-0197

Néprajz, muzeológia, természettudományok. Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009
ISSN 1841-0197

Sorozatszerkesztő: Murányi János
Az évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, OTP Bank Románia
Szerkesztőbizottság: Darvas Lóránt, Gyarmati Zsolt, Mara Zsuzsanna, Muckenhaupt Erzsébet, Murányi János, Salló Szilárd, Gazda Klára, Beöthyné Kozocsa Ildikó.
A tanulmányokat szakmailag lektorálták: Muckenhaupt Erzsébet, Dr. P. Vásárhelyi Judit, Szőcs János
A képmellékletek fotóanyagát gondozta: Nagy Gyöngyvér

Tartalom

RÉGÉSZET, TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
 • Régészet
  • FERENCZI GÉZA: Dr. S.C. et H.C. Ferenczi István (majdnem teljes) bibliográfiája (1939–2006)
  • KÖRÖSFŐI ZSOLT – DARVAS LÓRÁNT: Egy Kr. u. 4. századi ház feltárása Csíkszentkirályon
  • NYÁRÁDI ZSOLT: Középkori falvak Székelyudvarhely árnyékában
 • Történelem
  • BALÁZSI DÉNES: Szövetkezetek a Fehér-Nyikó mentén a 20. század első felében
  • BARTIS ERIKA: Csíkszentkirály gazdasági helyzete az újkorban (17–19. század)
  • BENKŐ ELEK: Nemesség és nemesi reprezentáció a középkori székelyföldön
  • FORRÓ ALBERT: Jelentés az 1916. évi román betörés csíkszeredai eseményeiről
  • PÁL-ANTAL SÁNDOR: Dr. Endes Miklós, a székely múlt kutatója
 • Művelődéstörténet
  • BERNÁD RITA MAGDOLNA: Római katolikus gyűjtőlevéltárak Hargita megyében. A Gyergyószentmiklósi és a SzékelyudvarhelyiGyűjtőlevéltárak fondjegyzékei
  • HEGEDŰS ENIKŐ: Millenniumi kiállítás Gyulafehérvár, 2009. július 9 – november 29.
  • KURTA JÓZSEF TIBOR: A kolozsvári könyvkötőcéh 1809-es szabályzata
  • MEDGYESY S. NORBERT: „Pro Festo Corporis Christi” — Eucharisztia-vita (1727) és úrnapi játék Csíksomlyón
  • MUCKENHAUPT ERZSÉBET: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a II. A 17. századi nyomtatványok katalógusa
  • NAGY SZILVIA: A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma
  • SZABÓ ZSUZSA: „Mária megkoronázása” a csíkszentdomokosi oltárképen
  • SZŐCS JÁNOS: Csíkszéki iskolamesterek, kántorok, tanítók (1571–1800) – II. rész
  • GYARMATI ZSOLT: A Csíki Székely Múzeum másfél esztendeje
NÉPRAJZ, MUZEOLÓGIA, TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
 • Néprajz
  • BÓDÁN ZSOLT: Az öngyilkossághoz kapcsolódó hiedelmek Gyimesközéplokon
  • GÁL TÜNDE: A kolozsvári Hóstát történeti néprajzi bemutatása a változás tükrében
  • SALLÓ SZILÁRD: A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak mintakincse
  • SZIKSZAI RÓZSA-KATALIN: A kommunizmus ünnepeinek tér- és időhasználata Mezősámsondon az 1970-es és 1980-as években
 • Műtárgyvédelem
  • BENEDEK ÉVA: Novae quaedam missae, cum propriis sanctorum Regni Hungariae et sanctorum ordinis sancti patris francisci seraphici. Csíksomlyó, 1685. c. könyv restaurálása
  • MARA ZSUZSANNA: Háromszázéves tölgyfa tartóoszlop restaurálása a Mikó-várban
 • Természettudományok
  • ELEKES ERZSÉBET: Flóra és vegetáció Kápolnásfalu környékén
  • JÁNOSI CSABA – PÉTER ÉVA – BERSZÁN JÓZSEF – JÁNOSI KINCSŐ: Udvarhelyszék ásványvizei
  • SZENTES SAROLTA – MARA GYÖNGYVÉR: Beltéri lakókörnyezetben előforduló penészgombafajok vizsgálata néhány csíkszeredai tömbházlakásban
  • PATKÓ FERENC: A Hargita-hegységi xilofág (fát fogyasztó) bogarak (Insecta Coleoptera) – II. befejező rész
  • VOFKORI LÁSZLÓ: Székelyföld keleti átjárói és szorosai
 • Szemle
  • BOTÁR ISTVÁN: Recenzió. A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében. Scientia, Kolozsvár, 2004.
  • BOTÁR ISTVÁN: Recenzió. Helytörténet vagy fantasy? Néhány gondolat a csíkszentmihályi pálosok, türkök és vámszedők kapcsán
  • VOFKORI MÁRIA: Recenzió. Városok arcai. Egy helytörténeti sorozatról
  • GYARMATI ZSOLT: A Csíki Székely Múzeum másfél esztendeje 2008. augusztus – 2009. december
A kiadványok letöltése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2009 - I., Régészet, Történettudományok.
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2009 - II, Néprajz, muzeológia, természettudományok.
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by