ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely évkönyve 2007−2008   
Murányi János (főszerk.)

Humán- és természettudományok. Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008
ISSN 1841-0197

Művelődéstörténet. Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008
ISSN

A könyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Szülőföld Alap, Communitas Alapítvány, OTP Bank Románia.

A tanulmányokat szakmailag lektorálták: Dr. Kotics József, Tánczos Vilmos, Keszeg Vilmos.

Megjelent román és angol nyelvű kivonattal.

Tartalom


Humán- és természettudományok
 • Régészet
  • Botár István: A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002–2005)
  • Nyárádi Zsolt: Adatok Székelyudvarhely településtörténetéhez: egy régészeti gyűjtemény tanulságai
 • Néprajz
  • Bódán Zsolt: „Nem szabad a szentelt földbe bétenni.” Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitűd viselkedésben megnyilvánuló elemei Gyimesközéplokon
  • Farkas Irén: Hagyományos népi gyapjúszőttes csíkban: a cserge
  • Peti Lehel: Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány–magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen
  • Salló Szilárd: Urszita a Gyimesekben
  • Szőcsné Gazda Enikő – Szőcs Imre: A Fiság völgye régi kötött nagykapui
 • Természettudományok
  • Jánosi Csaba – Péter Éva – Berszán József – Jánosi Kincső: A Felcsíki-medence és Gyimes  ásványvizei és gázömlései
  • Kerekes Szilárd: A mocsári kőtörőfű (Saxifraga hirculus L.) előfordulása Romániában
  • Pál Zoltán– Czellecz Boglárka – Kis Boglárka – Szász Árpád – Székely Borbála: A kalcium–magnézium arány egészségügyi szempontú vizsgálata a romániai ásványvizekben
  • Patkó Ferenc: A Hargita-hegységi xilofág (fát fogyasztó) bogarak (Insecta – Coleoptera)
  • Sos Tibor : Részadatok Miklósvár (Kovászna megye) és környékének kétéltű- és hüllőfaunájához; a hozzájuk fűződő hiedelemvilág elemzése
  •  Wanek Ferenc: A Baróti–Brassói–Háromszéki-medencesor széntartalmú pliocén üledékeinek kutatástörténete. II. rész: a XX. század eleje Erich Jekelius monográfiájának megjelenéséig
 • Szemle
  • Szőcs János: Bárth János: Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és csíkbánkfalvi tízes működése a XVII–XIX. században
  • Gyarmati Zsolt: A Csíki Székely Múzeum tevékenységének két és fél esztendeje. 2006–2008 augusztus
Művelődéstörténet
  • Benedek Éva: Két 18. századi csíksomlyói hangjelzett liturgikus töredék restaurálása
  • Darvas-Kozama József: Adalékok a csíksomylói gimnázium történetéhez. A csíksomlyói ferences kolostor és iskolái
  • Dóczy Örs:Beavatás-történetek
  • Gidó Csaba: A vasút szerepe Csíkszereda város fejlődésében a 19–20. század fordulóján
  • Jánó Mihály: A csíkménasági római katolikus templom falképeinek kutatástörténete 
  • Kocsis Lajos: Csíkszék katonai sérelmei az 1841–1843. évi országgyűlésen
  • Medgyesy-Schmikli Norbert: „A nagy szeretet nagy fájdalmat kíván!” Amor, Dolor és más allegorikus személyek szerepe a csíksomlyói misztériumdrámákban
  • Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtára. I. Az ősnyomtatványok és a 16. századi nyomtatványok katalógusa
  • Szabó András: Attribútum-figyelő
  • Szőcs János: Elemi oktatás Csíkszékben 1571–1800. I. rész

A kiadványok megtekintése:
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2007−2008. Humán- és természettudományok.
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008.

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2007−2008. Művelődéstörténet.
Csíki Székely Múzeum, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by