ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2006   
Humán- és természettudományok

Murányi János (főszerk.)

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007
ISSN 1841-0197

A könyv megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Szülőföld Alap, Communitas Alapítvány, OTP Bank Románia.

A tanulmányokat szakmailag lektorálták: Dr. Keszeg Vilmos, Koszta Nagy István Ph.D., Dr. Újvárosi Lujza, Kastaly Beatrix, Görbe Katalin.

Megjelent román és angol nyelvű kivonattal.

Tartalom

 • Régészet – történelem
  • Derzsi Csongor – Nyárádi Zsolt – Sófalvi András: A bikafalvi Református Egyházközség története a régészeti kutatások és levéltári források tükrében
  • Ferenczi Géza : A moldvai (ősibb) csángókról
 • Néprajz
  • Balázsi Dénes: A hozománylevél, perefernum készítésének hagyománya a Nyikómentén
  • Bereczki Orbán Zselyke: Népi táplálkozás Szatmár megyében
  • Farkas Irén: Népi szerelmi ajándéktárgyak a Csíki Székely Múzeum fagyűjteményében
  • Salló Szilárd: Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek a gyimesi közösségben
 • Művelődéstörténet
  • Muckenhaupt Erzsébet: 16. századi debreceni kötés a Csíki Székely Múzeum régikönyv-gyűjteményében
  • Szőcs János: Az első csíki újság, a Hadi Lap (1849)
 • Szociológia
  • Kassay János – Bakacsi Gyula: Románia EU-csatlakozásának hatása a magyar munkaerőpiacra
  • Mohay Tamás: Vonzáskör változásban: búcsújárás Csíksomlyóra
  • Péter E. Katalin: Csík megyei kivándorlás 1850–1910 között
 • Geológia – hidrológia
  • Jánosi Csaba – Péter Éva – Berszán József – Jánosi Kincső: Az Alcsíki- és a Kászoni-medence ásványvizei és gázömlései
 • Állattan
  • Albert Csilla – Salamon Szidónia – Darvas Lóránt – Kovács János –Salamon Rozália – Albert Beáta – Csapóné Kiss Zsuzsanna – Csapó János: Egy magyarországi és egy erdélyi gyapjas mamut korának meghatározásaaz aminosavak racemizációja alapján
  • Demeter László – Mérey Balázs: Adatok A Hankó-tócsarák (Drepanosurus hankoi, Dudich 1927) elterjedéséről és ökológiájáról a Székelyföldön
 • Környezetvédelem
  • Kerekes Szilárd: A csíkszentkirályi Borsáros-láp flóraváltozásainak ökológiai és természetvédelmi értékelése
  • Péter Pál: Agrár-környezetvédelem Hargita megyében
 • Műtárgyvédelem
  • Benedek Éva: A kőhalmi Szent Anna Római Katolikus templom gombiratának restaurálása
  • Mara Zsuzsa: Egy átalakított máriacelli Madonna-másolat. Legenda, hagyomány, feltételezések és restaurálás
 • Szemle
  • Hubbes Éva: Ferenczi Géza 1924–2007
  • Szabó András: A mítoszteremtő remény felvillanása: Szopos Sándor

A kiadvány letöltése:
A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Humán- és természettudományok.
Csíkszereda, 2007.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by