ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

XVI-XVIII. századi nyomtatványok    
A XVI. századi nyomtatványok kb. 80%-a teológiai, vallási és filozófiai mű: bibliák, biblia-magyarázatok, egyházatyák és skolasztikus szerzők szövegkiadásai, breviáriumok, dekrétumgyűjtemények, egyháztörténeti és jogi munkák. A reformátusok és más vallási irányzatok elleni, polemikus irodalom éppúgy megtalálható, mint a reformátorok (Melanchton, Erasmus) írásai. Kisebb számban olvashatók az ókor vagy középkor történetét, földrajzát tárgyaló könyvek, a klasszikus szerzők, a korabeli humanisták munkái, a szépirodalmi, természettudományi művek. A XVII. és a XVIII. századi nyomtatványok összetétele nem változik, ezeknél is a teológiai és filozófiai munkák maradnak túlsúlyban. A XVIII. századi gimnáziumi állomány azonban gazdagabb történelmi, földrajzi, klasszika-filológiai jellegű kiadványokban, de szép számmal akadnak a kötetek között tankönyvek és szótárak is.  

Gyűjteményünk szám szerint 112 XV-XVII. századi magyarországi, erdélyi és magyar vonatkozású nyomtatvánnyal büszkélkedik. A nyelvtudomány, az irodalom- és nyomdatörténet kutatói itt kapják kézhez Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát az állandó ünnepekre, illetve a vasárnapokra írt beszédeit. Nyolc kolozsvári Heltai nyomtatványunk van, köztük Werbőczi István magyar és latin nyelvű törvénykönyve az 1571- és 1572-es évekből. Ugyancsak a XVI. századi magyar reneszánsz könyvművészet nyomtatványai még Benczédi Székely István Krakkóban, 1559-ben megjelent Chronicája, valamint az Ordinarium és Agendarius c. szertartáskönyvek, amelyeket 1580-ban és 1583-ban is kiadtak Nagyszombatban, Telegdi Miklós püspök nyomdájában. A XVII. századi magyar barokk könyvtermést Pázmány Péter, Káldi György, Illyés András, Illyés István, Landovics István, Otrokocsi Fóris Ferenc, Lisznyai K. Pál művei képviselik. Tíz XVI-XVII. századi unikumot őrzünk. Itt példaként említjük Cicero Heltainál nyomtatott családi leveleit (1581), egy latin - magyar nyelvű pálos szerzetesi szabályzat 1537. évi velencei példányát, és egy Csíksomlyón, a ferences nyomdában, 1699-ben megjelent ferences regulát.
Művelődéstörténeti szempontból különös figyelmet érdemelnek még a csíksomlyói ferences nyomdában 1676-tól a XIX. század végéig kiadott könyvek. A barátok nyomdájában főleg egyházi művek jelentek meg (énekeskönyvek, kalendáriumok, rendszabályok, prédikációk, imádságok), de nyomtattak kisebb terjedelmű történelmi, jogi, filozófiai munkákat is, valamint több latin és magyar nyelvű tankönyvet a somlyói és a vidék katolikus iskolái részére.  Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by