ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Mikó-vár története   
Csíkszereda legrégibb épülete a Mikó-várkastély, amely a köznyelvben "vár"-ként honosodott meg. Építtetője, Hídvégi Mikó Ferenc 1611-től Csíkszék alkapitánya, ám kinevezését a csíki székelyek nem szívesen fogadták. Kifogásuk, amely inkább ürügynek tűnik, az volt, hogy az alkapitány nem rendelkezik helyben sem rezidenciával (lakással), sem jószággal, sem földdel. Az itteniek húzódozásának oka lehetett Mikó unitárius vallása, valamint nem csíki, "külföldi" származása. Az új fejdelem, Bethlen Gábor 1613-ban a fiatal és energikus Mikót, Csíkszék főkapitányává nevezve ki, saját korábbi tisztségére érdemesítette. Fiatal korától a fejedelem feltétlen híve, a középnemesség soraiból emelkedett fel a nagyságos urak közé. 1622-től tanácsúr, kincstárnok, majd udvarmester. Ifjú korában írt krónikája éles szemű megfigyelőre vall. Bethlen Gábor legjártasabb diplomatái közé tartozott, emellett a 17. század eleji erdélyi politikai élet kiemelkedő egyénisége volt. A csíkszeredai Mikó-várat, amelyet akkor Mikó-újvárnak hívtak, 1623. április 26-án kezdte a főkapitány építtetni. Joggal feltételezhető, hogy az óolasz stílusú várkastély építésénél közreműködött az olasz Giacomo Resti, aki 1615-1634 között mint udvari építész Erdélyben dolgozott. A mintegy 75x70 m alapterületű, négyszögletes főúri kastély építését valószínűleg a 17. század harmincas évében fejezték be. Stílusa alapján az épület leginkább a radnóti, az alvinci és a szárhegyi várkastélyokkal rokonítható.  

Az első írásos dokumentum, mely igazolja a vár létezését, egy 1631-ből származó deliberátum. Mikó Ferenc örökösének korai halála után a vár hosszabb ideig Damokos Tamás, csíkszéki főkirálybíró kezében volt. 1661. október 21-én a temesvári Ali pasa török és tatár csapatai betörtek Csíkba, a várat elfoglalták és felégették. Az eseményről Evlia Cselebi török krónikás számolt be, külön kiemelve a kastély korábbi szépségét. A romos állapotú épület helyreállítására évtizedekkel később, Stephan Steinville osztrák generális utasítására került sor (1714-1716), ezt a bejárati kapu fölött elhelyezett, kőbevésett felirat is igazolja.  

1735-ben Johann Conrad von Weiss osztrák mérnökkari ezredes elkészíti a várkastély alaprajzát, mely a vártörténet fontos dokumentuma. Az újjáépített vár köré négy új olaszbástyás külső védőövet terveztek, melynek maradványai ma is láthatók a déli oldalon. Az osztrákok a kastély délnyugati oldalához egy szögletes kis lőpor-raktárat építettek, és a déli bástyát kápolnává alakították át. A kápolnamennyezetet szerény, későbarokk stukkó díszíti, ablakainak gótikus formája későbbi átalakítás eredménye.
A bástyák földszinti helyiségeit dongaboltozatok fedik, homlokfalaikon két-két ablaktengely található, főpárkányuk fölött pedig magas és keskeny, négyszögletes lőrések sorakoznak. Az így megerősített vár a Habsburg birodalom keleti védelmi vonalában játszott szerepet. 1764-ig, a székely határőrség erőszakos megszervezéséig a császári csapatok laktanyája, ettől kezdve 1849-ig az első székely gyalogezred táborkarának székhelye.  

Az 1848-49-es forradalom idején itt volt Gál Sándor hadiszállása. A szabadságharc alatt a várban kapott helyet a térparancsnokság, élén Tamás András alezredessel és helyettesével, Sándor László őrnaggyal, akik később a szabadságharc csíki vértanúi lettek. 1849. április 21-én Gál Sándor ezredes jelenlétében nagyszámú résztvevővel a Mikó-várban ünnepelték meg a magyar függetlenség kikiáltását.
     
A szabadságharc leverése után is katonai hatóságok birtokolták a várat. 1890-ben a kapubástya oldalához egy-egy épületszárnyat építettek, melyeket 1990-ben bontottak le. Az 1880-as években fokozatosan feltöltötték a vársáncot.

Rövid időközöket leszámítva - amikor különböző intézmények és hivatalok működtek a várban, a 20. század közepéig a katonaság folyamatosan használta a várat. 1970-ben, nagyméretű restaurálás után itt kapott helyet az 1930-ban alapított Csíki Székely Múzeum.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by