ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A múzeum története   
A csíki múzeumügy szándékáról és előzményeiről írott források tanúskodnak. Korábbi igényt kielégítve, 1876. január 9-én, Tivai Nagy Imre elnökletével megalakult a Csíki Székely Múzeum Egyesület, de intézményalapításra nem került sor. Egy névtelen szerző a Csíki Lapok 1898. évi 44. számában újra felvetette a megyei-múzeum szükségességét. Panaszolta, hogy "a megyei múzeumért eddig a kisujját sem mozdította senki, pedig kevés költséggel létre lehetne hozni azt". 1902-ben ugyancsak a Csíki Lapokban írt Herrmann Antal néprajztudós, egyetemi tanár a csíki múzeum létrehozásának fontosságáról, ám konkrét lépések nem történtek az ügyben.
Domokos Pál Péter tanár, Nagy Imre zsögödi festőművész és Vámszer Géza tanár gyakorlati irányításával, Gál Ferenc tanító és mások segédletével végre elkészült a hasonló nevet viselő egyesület által alapított Csíki Székely Múzeum első kiállítása Csíksomlyón. Tulajdonképpen a több mint 140 egyház- és képzőművészeti, valamint néprajzi tárgy kiállítása révén született meg az intézmény. Venczel József mutatott rá arra, hogy a csíksomlyói egyház- és székely népművészeti kiállítással nagy székely tervek nyernek pilléreket, köztük a Csíki Székely Múzeum is. Fokozatosan megindult a múzeumi tárgyak gyűjtése a Csíki Székely Múzeum javára. Törzslap beosztású első leltárkönyvébe, mely a csíkszeredai Vákár-nyomdában készült, 310 tételt jegyeztek be.
A múzeumalapítás kapcsán Domokos Pál Péter a következőt nyilatkozta: "mindent, ami jellemző volt Csíkra, azokat megmutattam." Vámszer Géza a következőképpen emlékezik: "E kiállításnak sajátos vonása volt, hogy a holt tárgyak mellett több esetben, egy-egy hozzáértő ember bemutatta a készülő munka menetét is".
1937-ben a Csíki Lapok még említi a székely múzeum gyűjteményét, mely akkor Somlyón volt, a későbbiekben a római-katolikus gimnázium különböző termeiben, és a padláson hányódott a gyűjtemény, a múzeumi tevékenység szünetelt. 1946-ban állott Kovács Dénes festőművész-rajztanár a "múzsák önkéntes szolgálatába", és hozzákezdett a kallódó alapgyűjtemény újraleltározásához, az intézmény újraalapításához, majd hivatalos bejegyzéséhez.

A Csíkszeredai Múzeumot, mint önálló intézményt 1950-ben hozták létre, örökölte a Csíki Székely Múzeum harmincas évekből meglévő anyagát és a katolikus gimnázium muzeális jellegű gyűjteményét.  

Az első évek fő feladata Kovács Dénes igazgató számára egy megfelelő székhely szerzése volt. 1954-ben a múzeum 17 helyiséget és 954 muzeális tárgyat tudhatott magáénak. A gyűjtemény erőteljesen gyarapodott, az ötvenes évek második felében múzeumi évkönyveket is sikerült kiadni, miközben felső utasításra fel kellett vállalni az ideológiai szócső áldatlan szerepét is: "Harc a mezőgazdaság kollektivizálásáért, küzdelem a békéért". Nagy Géza igazgatósága alatt (1959-1963) a begyűjtött tárgyak szabályszerű nyilvántartásba kerültek. A korábban államosított ferences könyvtárat 1961-ben átadták a múzeumnak, így a múzeum egy felbecsülhetetlen értékű szellemi termék birtokába jutott. 1963-1981 között János Pál vezette az intézményt, és ez a tizennyolc esztendő meghatározó korszakot jelentett a múzeum történetében. Ekkor sikerült átköltözni a Mikó-várba, és nagyszabású javító-restauráló munkálatokat végezni a műemlék-épületben (1969-72). A beleltározott értékek, valamint a muzeográfusok száma jelentősen gyarapodott, sikerült létrehozni Zsögödön a Nagy Imre Galériát (1972-73). Ezt követően az intézmény irányítását Szőcs János vette át, aki sikerrel folytatta elődje munkáját (1981-1985). A mintegy 35 évnyi időszakban a múzeum munkatársai szívügyüknek tekintették a helyi tudományos, művészi és művelődési értékek felkutatását, megóvását és közkinccsé tételét.
1985 októberétől, Hargita Megyei Néptanács határozata értelmében a csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi múzeum, valamint a gyergyószárhegyi gyűjtemény egyetlen szervezeti egységbe tagolódott be. Az így létrejött Hargita Megyei Múzeumi Komplexumban a korábbi városi rangú intézmények szekciókká váltak, az igazgatók felelősökké. A központosítást, a takarékossági szempont mellett a kommunista kultúrpolitika hatékonyabb megvalósítása, az erőteljesebb ellenőrzés lehetősége motiválta.
A pártállam központi és helyi szervei folyamatosan erőltették a történelmi alapkiállítást, de a román nacionalizmus "fejlődésével" 1985-ig a múzeum nem tudott és nem is akart lépést tartani. Barabási László igazgatósága alatt (1985-1989) az erősödő diktatúra elvárásai fokozatosan kezdtek beteljesülni, a hatalom többé-kevésbé kifinomult eszközökkel igyekezett morális és szakmai szempontból egyaránt ellehetetleníteni a múzeumban dolgozók életét. A diktatúra utolsó hónapjaiban Soiom Viorica vezette az intézményt.

1990 elején a munkaközösség Szabó Andrást választotta meg igazgatónak. A megváltozott feltételek mellett a múzeum új vezetősége mind a kutatómunka, mind pedig a közművelődés szervezése tekintetében teljes szabadságot biztosított a munkatársak számára. Az első szabadon megválasztott igazgató nagy érdeme, hogy jelentős mértékben hozzájárult a "megyei múzeumi komplexum" megszüntetéséhez, így az intézmény "Csíki Székely Múzeum" néven, önálló jogi személyiséget kapott, és - a másik három kis múzeumhoz hasonlóan - a helyi önkormányzat kezelésébe került. Bel- és külföldi szakmai kapcsolatok épültek ki, lendületett kapott a kutatók önálló tudományos tevékenysége, és mind a mai napig számos kiadvány, rendezvény, kiállítás kötődik a Csíki Székely Múzeum nevéhez.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by